HomeHistoriaKsięża katoliccy – ofiary terroru nazistowskiego

Księża katoliccy – ofiary terroru nazistowskiego

W ramach obchodów 70. rocznicy Powstania Iwienieckiego i przypominania o ofiarach nazistowskiej operacji „Hermann”, mieszkańcy Iwieńca i okolic modlą się za dusze zgładzonych przez niemieckich nazistów kapłanów katolickich.

108 blogoslawionych meczennikow

108 błogosławionych męczenników II wojny światowej fot.: http://www.swzygmunt.knc.pl

Już na najbliższy piątek przypada 70. rocznica męczeńskiej śmierci franciszkanów z Iwieńca księży Achillesa Puchały (1911 -1943) oraz Hermana Karola Stępnia (1910-1943), którzy się opiekowali parafią w Pierszajach. Zginęli 19 lipca 1943 roku niedaleko wsi Borowikowszczyzna. Obaj w roku 1999 zostali beatyfikowani i kanonizowani przez Jana Pawła II. Obecnie w miejscu ich śmierci stoi kaplica-sanktuarium pod otwartym niebem, w której raz do roku jest odprawiana msza święta na cześć ich pamięci.

Siedemdziesiąt lat mija też od momentu rozstrzelania przez Niemców proboszcza parafii w Kamieniu Leopolda Aulicha (1886-1943) i wikarego Kazimierza Rybałtowskiego (1909-1943). Obaj pochowani zostali przy kościele w Kamieniu.

Kolejne ofiary terroru hitlerowskiego, to księza Józef Borodyn (1911-1943) i Józef Bajko (1890-1943) z parafii Naliboki. Zgładzeni zostali 6 lub 7 sierpnia. Wedle jednej z wersji zostali spaleni razem ze swoimi parafianami w gumnie. Inna wersja mówi, iż księzy odprowadzono do lasu i tam rozstrzelano.

8 lub 10 sierpnia śmierć męczęńską poniósł rektor kościoła filialnego w Rendwidowie (parafia Rubieżewicze) ks. Paweł Dowżyk (1871-1943). Zginął w okolicy Naliboków albo przy wsi Jankowicze, albo wsi Kreczaty. Wedle jednej z wersji zamordowali go „własowcy”, których Niemcy angażowali do operacji „Hermann”.

W tym samym roku (dokładna data nie jest znana) zginął pod torturami w więzieniu wołożyńskim proboszcz kościoła w Wiszniewie ks. Zygmunt Miłkowski (1889-1943). W marcu tegoż roku, po długim przetrzymywaniu w więzieniu w Lidzie, rozstrzelano dziewięciu księży, w tym proboszcza parafii w Lipniszkach ks. Jerzego Ożarowskiego (1912-1943) i proboszcza parafii w Juraciszkach ks.Wincentego Strasniewskiego.

Rok wcześniej mocno pobity zmarł w areszcie niemieckim urodzony w Iwieńcu proboszcz parafii Wołma ks. Leopold Milewicz (1884-1942). W obozie śmierci Kołdyczewo 14 listopada 1942 roku zginęło, według niektórych danych, około 40 księży, w tym parafii Nowy Świerżeń Wacław Nejmak (1882-1942).

28 kwietnia 1944 roku w szpitalu w Stołpcach zmarł po pobiciu przez nazistowską policję proboszcz parafii Chotów ks. Lucjan Chwiećka.

Zakładam, że jest mało regionów w których represje wobech duchowieństwa katolickiego, ale też ludności cywilnej występowały na taką skalę. Świadczą one o sprzeciwie miejscowej ludności wobec okupacji nazistowskiej, a także o jakości przedwojennego wychowania harcerskiego.

Nie zapominajmy przy tym o totalnym wyniszczeniu ludności żydowskiej na terenie Puszczy Nalibockiej oraz o znacznych stratach wśród ludności prawosławnej (w tym żywcem spalonych wiernych w cerkwi w Dorach), której jeśli nawet zginęło mniej (nikt tego nie policzył), to tylko dlatego, że na tych terenach przed wojną prawosławni stanowili mniejszość.

Kilku z zabitych księży w czasie okupacji pomagało Żydom, kilku brało aktywny udział w ruchu białoruskim (Lucjan Chwiećka, Józef Bajko, Leopold Aulich). Nie zostało to jednak im zaliczone w nazistowskiej Białorutenii jako oznaka godnych zaufania.

Aleksander Bieły

Najnowsze komentarze

 • Ks. Zygmunt Miłkowski został aresztowany z grupą ludzi z Wiszniewa i okolic. Czytając wspomnienia ludzi, którzy między innymi byli aresztowani tego dnia (Romuald Rodziewicz z Laskiego Brodu- hubalczyk ) było to dnia 25.08.1943 roku. Byli więzieni w Wołożynie a później w areszcie śledczym w Starej Wilejce. Prawdopodobnie zostali zamrodowani na początku września 1943 roku. Niemcy wywozili więźniów ciężarowkami na wydmy za laskiem na trasie Stara Wilejka – Mołodeczno i tam dokonywali egzekucji. Szukam wszystkich informacji o ks. Zygmuncie Miłkowskim. Może na Bałorusi gdzie był ks. Zygmunt wikariuszem lub proboszczem zachowały się zdjęcia lub inne pamiątki. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ ks. Zygmunt był bratem mojego dziadka Adolfa Miłkowskiego. Ponizej wykaz gdzie był ks. Zygmunt Miłkowski wikariuszem lub proboszczem.

  1941 – 1943 proboszcz {parafia: Wiszniew
  , pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny; dek.: Wiszniew}
  1939 – 1941proboszcz {parafia: Oborek–Hruzdowo
  , pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Rocha Wyznawcy; dek.: Mołodeczno}
  1939 – 1941administrator {parafia: Horodziłowo
  , pw. św. Anny; dek.: Mołodeczno}
  1937 – 1939proboszcz {parafia: Hoża
  , pw. Apostołów św. Piotra i św. Pawła; dek.: Grodno}
  1933 – 1937proboszcz {parafia: Suderwa
  , pw. Trójcy Świętej; dek.: Kalwaria Wileńska}
  1926 – 1933proboszcz {parafia: Szarkowszczyzna
  , pw. Podwyższenia Krzyża Świętego; dek.: Głębokie / Miory}
  1922 – 1926proboszcz {parafia: Dereczyn
  , pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; dek.: Słonim}
  1918 – 1922proboszcz {parafia: Szemetowszczyzna
  , pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy; dek.: Świr}
  1913 – 1918wikariusz {parafia: Świr
  , pw. św. Mikołaja Biskupa i Męczennika; dek.: Świr}
  1911 – 1912wikariusz {parafia: Troki
  , pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny; dek.: Troki}
  1907 – 1911student {Wilno
  , filozofia i teologia, Seminarium Duchowne}

Skomentuj

Skip to content