HomeReligiaBiałoruskie służby przepędziły katolickich skautów z lasu pod Nowogródkiem

Białoruskie służby przepędziły katolickich skautów z lasu pod Nowogródkiem

15 sierpnia, w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w lesie pod Nowogródkiem doszło do interwencji funkcjonariuszy milicji w obozie katolickich skautów  – poinformowała inicjatywa „Chrześcijańska Wizja”.

Obóz katolickich skautów w lesie pod Nowogródkiem

Katolicka młodzież została przepędzona z miejsca biwakowania po „rozmowie profilaktycznej”. Jednym z powodów interwencji milicjantów stała się symbolika Federacji Skautingu Europejskiego (FSE), widniejąca na mundurkach uczestników obozu.

O tym ,że „nastolatkowie” stanęli obozem w lesie niedaleko Nowogródka donieśli na milicję pracownicy reżimowych mediów propagandowych. Ich podejrzenie wzbudziła między innymi obecność wśród skautów księży katolickich z białoruskiej stolicy. Propagandystom nie spodobały się też skauckie szewrony. Niektóre z nich były biało-czerwone i miały kształt lilijki (Lilijka jest symbolem Federacji Skautingu Europejskiego – red.).

Mundurki skautów z szewronem na których widnieje lilijka w biało-czerwonych barwach. Ten symbol wzbudził podejrzenia państwowych propagandystów

Po odbyciu „rozmowy profilaktycznej” z milicjantami skauci i ich duchowni opiekunowie zdecydowali się na zwinięcie obozu, przerwanie zaplanowanych zajęć  i opuszczenie miejsca biwakowania.

Sądząc po zdjęciach ubrań skautów, które opublikowały reżimowe kanały propagandowe, przepędzeni skauci mogli należeć do drużyn skautowych, które już funkcjonują w Grodnie, Mińsku, Iwieńcu oraz Połocku, albo powstają przy parafiach katolickich w innych białoruskich miejscowościach.

Historia katolickiego skautingu na Białorusi sięga okresu II Rzeczypospolitej. Wówczas, w latach 20. minionego stulecia, katolicka młodzież masowo wstępowała do harcerstwa polskiego. Po wojnie, w czasach sowieckich,  harcerstwo oraz skauting były na Białorusi zabronione. Miała je zastąpić oparta na ideologii komunistycznej organizacja sowieckich pionierów. Jej spadkobierczyni w łukaszenkowskiej Białorusi to Białoruska Republikańska Pionierska Organizacja (BRPO). Do BRPO przymusowo zapisywani są uczniowie wszystkich funkcjonujących w kraju szkół państwowych.

Odrodzenie się skautingu i harcerstwa na Białorusi zaczęło się dopiero wraz z upadkiem ZSRR.  W latach 90. na Białorusi zostało nawet zarejestrowane  Republikańskie Społeczne Zjednoczenie „Harcerstwo”. Po przyjściu do władzy w kraju Aleksandra Łukaszenki w kraju nasilił się jednak renesans ideologii sowieckiej i powrót do bolszewickich metod wychowania młodzieży. Doprowadziło to do zaniku w aktywności organizacji, wzorujących się na działalności zagranicznych organizacji młodzieżowych, między innymi polskich – Związku Harcerstwa Polskiego, czy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

W dniu dzisiejszym o ruchu skautowym na Białorusi można mówić jedynie w  kontekście skautingu katolickiego, rozwijającego się przy parafiach katolickich. Najbardziej prężne ośrodki katolickiego skautingu funkcjonują na Białorusi: w Grodnie, Mińsku, Iwieńcu oraz Połocku. Od lat głównym zadaniem białoruskich skautów katolickich jest dostarczanie na Białoruś przed Świętami Bożego Narodzenia Betlejemskiego Światła Pokoju oraz przekazywanie go do parafii katolickich w całym kraju.

 Znadniemna.pl na podstawie belarus2020.churchby.info, catholic-scouts.by, Zdjęcia: T.me/s/novnashgorod

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content