HomeSpołeczeństwoZPB żąda od byłego prezesa zwrotu skradzionego mienia organizacji

ZPB żąda od byłego prezesa zwrotu skradzionego mienia organizacji

Oświadczenie z żądaniem zwrotu Związkowi Polaków na Białorusi bezprawnie przywłaszczonych przez byłego prezesa Mieczysława Jaśkiewicza pieniędzy organizacji oraz jej mienia ruchomego, uchwaliła w sobotę, 8 lutego, na swoim pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada Naczelna ZPB.

Podczas głosowania

Głosowanie nad Oświadczeniem poprzedziło omówienie kwestii skradzionych przez Jaśkiewicza pieniędzy i mienia organizacji. Jak dowiedzieli się radni, były prezes sam dobrowolnie przedstawił Zarządowi Głównemu ZPB dokumentację finansową firmy „Kresowia”, która służyła Związkowi Polaków jako zaplecze gospodarcze i którą Jaśkiewicz przywłaszczył po wyborach, przegranych podczas IX Zjazdu ZPB, który odbył się 10 grudnia 2016 roku.

Po zapoznaniu się z dokumentacją finansową firmy „Kresowia” Zarząd Główny ZPB stwierdził, że były prezes bezprawnie przywłaszczył kwotę w wysokości co najmniej 77 440 rubli białoruskich (w przeliczeniu na złotówki wynosi to ok. 160 tys. PLN – red.). Poza tym Jaśkiewicz nie przekazał wybranym na IX Zjeździe ZPB władzom organizacji mienia ruchomego w postaci sprzętu biurowego i komputerowego, mebli, biblioteki itd. Wartość tego, przywłaszczonego przez byłego prezesa ZPB mienia, nie została oszacowana, gdyż Jaśkiewicz odmawia przeprowadzenia w „Kresowii” niezależnego audytu, który mógłby oszacować wartość skradzionego mienia.

Bazując na wiedzy, posiadanej przez Zarząd Główny ZPB na podstawie udostępnionej przez Jaśkiewicza dokumentacji finansowej „Kresowii” Rada Naczelna ZPB przy stwierdzonym prawomocnym kworum posiedzenia, który wyniósł 26 członków Rady Naczelnej w otwartym głosowaniu jednogłośnie uchwaliła Oświadczenie następującej treści:

„Rada Naczelna Związku Polaków na Białorusi żąda od pana Mieczysława Jaśkiewicza zwrotu przywłaszczonego przez niego mienia Związku Polaków na Białorusi, a mianowicie: sumy pieniężnej ekwiwalentnej kwocie 77440 rubli białoruskich, a także sprzętu biurowego i komputerowego, mebli oraz innego mienia ruchomego, należącego do Związku Polaków na Białorusi.”

Sprawa mienia i pieniędzy skradzionych przez byłego prezesa ZPB nie była jedynym tematem sobotniego posiedzenia Rady Naczelnej organizacji.

W ramach pierwszego w tym roku posiedzenia najwyższego między Zjazdami organu ZPB, radni wysłuchali sprawozdanie prezes ZPB Andżeliki Borys o działalności organizacji w roku ubiegłym. Ze sprawozdania dowiedzieli się m.in., że w ciągu roku 2019 organizacja przeprowadziła w skali kraju ok. 170 przedsięwzięć, nie licząc imprez lokalnych, przeprowadzonych przez oddziały ZPB bez wkładu Zarządu Głównego organizacji. Jak poinformowała radnych prezes Andżelika Borys, w ciągu ostatniego roku organizacja zachowała tendencję rozwojową, czego skutkiem stało się powstawanie nowych oddziałów ZPB w obwodach brzeskim, mińskim oraz witebskim. W chwili obecnym liczba struktur terenowych Związku Polaków na Białorusi wynosi około 110 oddziałów.

Prezes ZPB Andżelika Borys

Priorytetową dla ZPB płaszczyzną działalności pozostaje wspieranie i rozwój polskiej oświaty na Białorusi, zwłaszcza w sektorze niepaństwowym, gdyż państwo białoruskie kontynuuje politykę eliminowania nauczania języka polskiego ze szkół publicznych. Ogółem ZPB wspierał w roku ubiegłym około 130 głównie społecznych ośrodków nauczania języka polskiego. Andżelika Borys nie kryła zadowolenia z powodu tego, jaką renomą w Grodnie cieszy się działająca przy ZPB Polska Szkoła Społeczna im. Króla Stefana Batorego („Batorówka”). – Placówka ta liczy ponad tysiąc uczniów, a więc jest przepełniona i chętni pobierać w niej naukę czekają w kolejce, licząc, że z jakichś powodów w odpowiedniej dla nich klasie zwolni się miejsce. Już teraz przyjmujemy zgłoszenia od chętnych do podjęcia nauki w „Batorówce” na przyszły rok szkolny – mówiła Andżelika Borys, dodając, że wzrostową tendencję liczby uczniów odnotowują działające przy ZPB szkoły społeczne w większości miejscowości, m.in. w Lidzie, Wołkowysku, Mińsku, Brześciu i innych miastach, miasteczkach i wsiach, w których na Białorusi mieszkają Polacy i działają struktury ZPB.

Żeby uświadomić intensywność i tempo pracy prowadzonej przez prezes ZPB Andżelikę Borys, przytoczmy trochę statystyki z zakresu odbytych przez nią podróży do oddziałów ZPB. Otóż w ciągu 2019 roku Andżelika Borys pokonała samochodem ponad 32 tysiące kilometrów.

Przebieg auta, którym podróżowała prezes ZPB w styczniu 2020 roku, wzrósł z kolei o ponad 4 tysiące kilometrów.

Oprócz sprawozdania prezes ZPB Andżeliki Borys członkowie Rady Naczelnej wysłuchali także wystąpienia: wiceprezes ZPB ds. Kultury Renaty Dziemiańczuk, wiceprezesa ZPB Marka Zaniewskiego oraz kierowników największych struktur terenowych organizacji m.in. prezesów obwodowych Heleny Marczukiewicz i Aliny Jaroszewicz, odpowiedzialnych za działalność struktur ZPB odpowiednio w mińskim i brzeskim okręgach konsularnych, a także prezesów oddziałów ZPB w Lidzie (Irena Biernacka) i Wołkowysku (Maria Tiszkowska).

Przemawia Renata Dziemiańczuk, wiceprezes ZPB ds. Kultury

Marek Zaniewski, wiceprezes ZPB

Przemawia Helena Marczukiewicz, prezes Mińskiego Obwodowego Oddziału ZPB

Alina Jaroszewicz, prezes Brzeskiego Obwodowego Oddziału ZPB

Irena Biernacka, prezes Oddziału ZPB w Lidzie

Maria Tiszkowska, prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku

Przemawia Halina Gawrus, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wielku przy ZPB

Teresa Sobol, prezes Oddziału ZPB w Iwieńcu

Wiktor Baranowicz, prezes Oddziału ZPB w Mołodeczno

Andrzej Poczobut, członek Zarządu Głównego ZPB

Tadeusz Malewicz, prezes Komitetu Ochrony Zabytków i Miejsc Pamięci Narodowej przy ZPB

Maria Łukoszko, prezes Oddziału ZPB w Nowogródku

Płk Weronika Sebastianowicz, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej przy ZPB

Rok 2020 jest dla ZPB rokiem, w którym odbędzie się kolejny X Zjazd organizacji. Jego termin oraz zasady przyznawania kwot liczby delegatów, reprezentujących struktury organizacji zostaną uchwalone na następnym posiedzeniu Rady Naczelnej ZPB, które odbędzie się nie później niż na trzy miesiące przed zjazdem.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • A po co jakieś oświadczenia? Udowodniona kradzież, a i przywłaszczenie mienia? Czyli sprawa prosta – zawiadomienie o przestępstwie i po sprawie; a Sąd już ustali co i jak i wyciągnie wnioski; a tak tylko Zarząd obecnego ZPB udowadnia swoja słabość a i sugeruje czytającym taki nius że coś jest na rzeczy; a może w myśl powiedzenia – „kij ma dwa końce”

  • Jak tak się obserwuje zarówno Zarząd jak i działaczy – to bez urazy – ale średnia wieku dość wysoka; a gdzie młodzież w ZPB?

  • Podziwiam wasza walke o prawde i tradycje, chcialbym odwiedzic Panstwa w tym roku rodak z Kanady
    Andrew Kawka

Skomentuj

Skip to content