Home2013czerwiec

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszek Szerepka w sobotę odzwiedził Grodno. Po oficjalnej wizycie u mera miasta odwiedził siedzibę Związku Polaków na Białorusi, gdzie spotkał się z przedstawicielami ZPB na czele z prezesem Mieczysławem Jaśkiewiczem. Później podobne spotkanie odbyło się z Polakami w Szczuczynie. [caption id="attachment_678"

Zbiorowa wystawa malarzy grodzieńskich z Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB zostanie uroczyście otwarta 2 lipca w Galerii Mazowieckiej w gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. [caption id="attachment_604" align="alignnone" width="480"] Prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB Stanisław Kiczko[/caption] - To wielki zaszczyt dla naszego towarzystwa wystawić nasze

Zakończyła się półtoraroczna rozbudowa Konsulatu Generalnego RP w Grodnie. We wrześniu wraz z zakończeniem remontu ulicy Budionnego, gdzie mieści się placówka, nastapi jej oficjalne otwarcie. [caption id="attachment_608" align="alignnone" width="480"] Konsul generalny Andrzej Chodkiewicz w nowej części konsulatu, fot. Polskie Radio[/caption] Obecnie konsulat zajmuje całe piętro w budynku

Białoruski sąd skazuje za stawianie krzyża i modlitwę. [caption id="attachment_616" align="alignnone" width="480"] Weronika Sebastianowicz po ogłoszeniu orzeczenia sądowego[/caption] Orzeczenie sądu w Szczuczynie o winie prezesa Związku Polaków na Białorusi Mieczysława Jaśkiewicza i członkini jego zarządu, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi Weroniki Sebastianowicz za ustanowienie i poświęcenie

Ambasador RP w Mińsku Leszek Szerepka o problemach oświaty polskiej na Białorusi. [caption id="attachment_611" align="alignnone" width="480"] Ambasador Leszek Szerepka przemawia na III Forum Oświaty Polskiej na Białorusi[/caption] Podczas III Forum Oświaty Polskiej na Białorusi, które odbyło się w miniony weekend w Grodnie, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi

Prześladowanie działaczy Związku Polaków na Białorusi, prezesa Mieczysława Jaśkiewicza oraz członkini jego zarządu Weroniki Sebastianowicz za to że uczcili pamięć dowódcy połączonych sił zbrojnych AK Lida – Szczuczyn Anatola Radziwonika, ps. „Olech”, stawiając mu 12 maja, w 64. rocznicę jego śmierci, krzyż pamiątkowy we wsi

Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi i członek zarządu Związku Polaków na Białorusi Weronika Sebastianowicz została oficjalnie wezwana na rozprawę sądową w sprawie krzyża, który został poświęcony 12 maja w Raczkowszczyźnie, w miejscu śmierci ostatniego dowódcy polskiego podziemia niepodległościowego na Białorusi Anatola Radziwonika ps. „Olech” [caption

[caption id="attachment_629" align="alignleft" width="250"] Szkoła Polska w Grodnie[/caption] Spotkania nauczycieli i przedstawicieli organizacji szerzących na Białorusi naukę języka polskiego pomagają nie tylko w wymianie doświadczeń, lecz także w koordynacji działań na rzecz rozwoju polskiej oświaty na Białorusi – mówi pomysłodawczyni ogólnobiałoruskich spotkań nauczycieli, była prezes Związku

Na zaproszenie opolskiego Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „Horyzonty” delegacja Zwiazku Polaków na Białorusi na czele z prezesem Mieczysławem Jaśkiewiczem w dniach 3 - 6 czerwca br. gosciła na Opolszczyznie i we Wrocławiu. [caption id="attachment_643" align="alignnone" width="480"] Delegacja ZPB na Uniwersytecie Opolskim[/caption] Działacze ZPB mieli szereg spotkań. W urzędzie

Skip to content