HomeOświataDelegacja ZPB na Opolszczyźnie i we Wrocławiu

Delegacja ZPB na Opolszczyźnie i we Wrocławiu

Na zaproszenie opolskiego Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „Horyzonty” delegacja Zwiazku Polaków na Białorusi na czele z prezesem Mieczysławem Jaśkiewiczem w dniach 3 – 6 czerwca br. gosciła na Opolszczyznie i we Wrocławiu.

Delegacja ZPB na Uniwersytecie Opolskim

Delegacja ZPB na Uniwersytecie Opolskim

Działacze ZPB mieli szereg spotkań. W urzędzie miasta Opola rozmawialiśmy między innymi z wiceprezydentem miasta Krzysztofem Kawałko. Przyjęto nas na wyższych uczelniach Opola. Na Politechnice Opolskiej spotkaliśmy się z rektorem prof. Markiem Tukiendorfem, a na Uniwersytecie Opolskim z rektorem prof. Stanisławem Nicieja.

Doszło także do spotkań z marszałkiem województwa opolskiego Józefem Sebestą, z burmistrz miasta Nysa Jolantą Barską, odwiedziliśmy Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Opolu.

Wśród miast Opolszczyzny, które odwiedziła delegacja ZPB, poza Nysą były miasta Brzeg oraz Prudnik. Wszędzie działacze ZPB mieli okazję spotkać się i porozmawiać z miejscową społecznością, która żywo interesowała się sytuacją Polaków na Białorusi.

W sąsiadującym z opolskim, województwie dolnośląskim delegacja ZPB spotkała się z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem.

Spotkanie ze społecznością miasta Opola

Spotkanie ze społecznością miasta Opola

Przy okazji wszystkich spotkań i dyskusji działacze ZPB poruszali tematy dotyczące kształcenia polskiej młodzieży z Białorusi na odwiedzanych uczelniach, a także organizacji pobytów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wycieczek rekreacyjnych i krajoznawczych dla działaczy ZPB na Opolszczyźnie i we Wrocławiu.

Bardzo korzystnym, jeśli chodzi o wymianę doświadczeń, było spotkanie delegacji Polaków z Białorusi z przedstawicielami, licznej w województwie opolskim, mniejszości niemieckiej.

Przy okazji wszystkich spotkań delegacja ZPB informowała o tym, że jako organizacja wspieramy produkcję filmu edukacyjnego o obronie Grodna w 1939 roku. Film ten będzie realizowany z inicjatywy Fundacji Joachima Lelewela z siedzibą w Warszawie i stanie się pierwszym inscenizowanym dokumentem, upamiętniającym przemilczane w czasach radzieckich wydarzenie historyczne dowodzące wierności grodnian, obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej, swojemu rodzinnemu miastu, ojczyźnie i obrazujące ich bohaterską postawę wobec sowieckiej agresji.

 Andżelika Borys, była prezes ZPB, członek zarządu ZPB

 

 

 

Bardzo korzystnym, jeśli chodzi o wymianę doświadczeń, było spotkanie delegacji Polaków z Białorusi z przedstawicielami, licznej w województwie opolskim, mniejszości niemieckiej.

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content