HomeOświataForum Oświaty Polskiej na Białorusi zawita do Grodna

Forum Oświaty Polskiej na Białorusi zawita do Grodna

Szkoła Polska w Grodnie

Szkoła Polska w Grodnie

Spotkania nauczycieli i przedstawicieli organizacji szerzących na Białorusi naukę języka polskiego pomagają nie tylko w wymianie doświadczeń, lecz także w koordynacji działań na rzecz rozwoju polskiej oświaty na Białorusi – mówi pomysłodawczyni ogólnobiałoruskich spotkań nauczycieli, była prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys.

Pani Borys wspomina, że pomysł organizowania forów oświaty polskiej na Białorusi zrodził się podczas jej rozmów z przedstawicielami strony polskiej w 2010 roku. – Wcześniej w roku 2004, kiedy Związek był jeszcze uznawany przez władze w Mińsku, takie forum odbyło się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Republiki Białoruś, w Polskiej Szkole w Grodnie – wspomina Andżelika Borys.

Sześć lat później, już nie będąc prezesem ZPB, pani Borys zaproponowała odrodzenie ogólnobiałoruskich spotkań nauczycieli języka polskiego. Od tamtego czasu Forum Oświaty Polskiej na Białorusi odbywa się regularnie pod patronatem i przy bezpośrednim udziale Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się w 2010 roku w Mińsku, drugie – w zeszłym roku w Domu Polskim w Baranowiczach. W roku bieżącym zaś nauczyciele języka polskiego z całej Białorusi oraz przedstawiciele organizacji społecznych, zajmujących się krzewieniem polskiej oświaty spotkają się w Grodnie.

Program forum jest rozliczony na dwa dni. W sobotę 15 czerwca odbędą się dwie dyskusje panelowe, podczas których uczestnicy będą mieli okazje porozmawiać o wykorzystywanych przez nauczycieli programach nauczania języka polskiego i podręcznikach, a także podyskutować na temat kształcenia i dokształcania samych nauczycieli. Następnego dnia uczestnicy forum zastanowią się nad kwestią pobudzenia motywacji młodego pokolenia Polaków na Białorusi do podjęcia nauki języka polskiego. Zakończy forum panel na niezwykle aktualny dla Białorusi temat rozwoju polskiego szkolnictwa na bazie sieci szkół społecznych.

– W warunkach, gdy władze Białorusi coraz bardziej wypierają język polski z państwowego systemu edukacji, szkoły społeczne, zajęcia przy parafiach, ale także komercyjne kursy językowe, stanowią jedyną alternatywę tej zatrważającej tendencji – uważa Andżelika Borys. Podkreśla ona iż forum pomaga nie tylko w wymianie doświadczeń między nauczycielami i placówkami oświatowymi. – Sprzyja koordynacji działań wszystkich podmiotów, zainteresowanych rozwojem polskiej oświaty na Białorusi – dodaje nasza rozmówczyni.

a.pis.

 

 

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content