HomeOświataWiedza jak miłość nie ma brzegów

Wiedza jak miłość nie ma brzegów

W Domu Elizy Orzeszkowej w Grodnie 19 kwietnia odbyła się międzynarodowa konferencja studencka pt. „Literatura światowa i języki obce w estetycznej przestrzeni współczesności”. Organizatorem imprezy naukowej wystąpiły Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza, Katedra Języków Romańskich i Katedra Białoruskiej Literatury Uniwersytetu Grodzieńskiego.

Organizatorzy międzynarodowej konferencji naukowej

Organizatorzy międzynarodowej konferencji naukowej

Jej prelegentami byli uczniowie Polskiej Szkoły w Grodnie i Liceum Społecznego Polskiej Macierzy Szkolnej, studenci Uniwersytetu Grodzieńskiego i Uniwersytetu w Białymstoku oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PMS. „Odnawiamy tradycję średniowiecza, zgodnie z którą, studentem można być w każdym wieku” – powiedziała profesor Swietłana Musijenko, dyrektor MIAM, pomysłodawczyni konferencji.

Trzeba przyznać, że zarówno uczniowie jak i słuchacze UTW potraktowali udział w naukowej imprezie bardzo poważnie, zaskoczyli organizatorów oryginalnym podejściem do tematów, innym punktem widzenia niż w kręgach akademickich i koncepcją. Więc pomysł ich zaproszenia był udany. Być może dla niektórych uczniów szkół to pierwszy krok w nauce i na to liczą organizatorzy. Tak najmłodsi, jak i najstarsi uczestnicy konferencji tematem swoich prac wybrali twórczość wybitnych rodaków Adama Mickiewicza i Elizy Orzeszkowej. W referacie uczennic XI klasy Polskiej Szkoły w Grodnie Marty Zalesskiej i Renaty Kiewlak pt. „Niemen – rzeka literacka” także wiele miejsca poświęcono Niemnowi w twórczości obu autorów, pięknie o Niemnie pisał też Zygmunt Gloger. Uczennicom udało się również znaleźć, że o Niemnie pisał klasyk angielskiego romantyzmu Georg G. Byron. „Do łez wzruszyłyście mnie swoim młodzieńczym zapałem i oryginalnością myślenia” – mówiła młodym badaczkom profesor Musijenko.

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Agata Jędrzejewska z V roku Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku była pod wrażeniem, że uczestnicy konferencji w Grodnie tak dobrze rozumieją literaturę polską i odkrywają jej nowe aspekty. Doceniła udział w konferencji seniorów z UTW, szczególnie zaś młodzieży szkolnej. „Mimo młodego wieku mówili jak prawdziwi naukowcy” – podsumowała studentka z Białegostoku.

W przyjętej uchwale uczestnicy konferencji apelowali, żeby nadać imprezie charakter cykliczny w ramach „Dni Nauki w Grodnie”. Pokonferencyjny tom zostanie wydany w wersji elektronicznej i będzie rozmieszczony w Internecie, a w następnych latach organizatorzy postarają się znaleźć środki na wydanie referatów w wersji książkowej.

– Mam ogromną satysfakcję ze spotkania naukowego w Grodnie – powiedziała Swietłana Musijenko. – Wiedza jak miłość nie ma brzegów, nie ma końca. Mózg również nie ma granic w przyswajaniu wiedzy. Właśnie ta idea przyświecała naszej konferencji, która połączyła różne pokolenia badaczy.

 Irena Waluś

 

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content