HomeKulturaRekrutacja do projektu Polska Filharmonia Pokoju

Rekrutacja do projektu Polska Filharmonia Pokoju

Dział Kultury Związku Polaków na Białorusi i Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprasza osoby pochodzenia polskiego w wieku 18-29 lat do wzięcia udziału w projekcie Polska Filharmonia Pokoju.

Polski_Chór_Pokoju_15_lecie_fot_ks_Miroslaw_Wadrzyk_gzn

2012 rok, koncert Polskiego Chóru Pokoju z okazji 15-lecia zespołu, fot.: ks. Mirosław Wądrzyk

Warsztaty Polskiej Orkiestry Pokoju, która wspólnie z Chórem Pokoju tworzy Filharmonię odbędą się w dniach 28 czerwca – 4 lipca w Białymstoku.

Prosimy osoby zainteresowane, grające na następujących instrumentach: flet, wiolonczela, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, puzon, skrzypce, altówka, kontrabas o zgłoszenie się do udziału w projekcie.

W załączniku znajdziecie Państwo KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE POLSKA FILHARMONIA POKOJU, którą należy wysłać pod podane niżej adresy mailowy lub pocztowy.

Adres mailowy: [email protected]

Adres pocztowy: Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok

Załącznik: KARTA ZG

Dział Kultury ZPB

Polski Chór Pokoju to niezwykłe muzyczne przedsięwzięcie zainicjowane w 1998 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” w Białymstoku oraz Dom Kultury w Czarnej Białostockiej. Co roku grupa młodych chórzystów z Polski oraz Polaków mieszkających w innych krajach spotyka się na warsztatach chóralnych, by w ich trakcie również koncertować na terenie naszego kraju i za granicą. Muzykom od samego początku towarzyszy Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku, najpierw jako partner wspierający, a od 1999 roku jako współorganizator koncertów i warsztatów. Chórowi od samych początków przyświecała idea edukacji muzycznej i jednoczenia Polaków po obu stronach granicy w imię wspólnego dziedzictwa kulturowego, tradycji i wartości poprzez muzykę.

Polski Chór Pokoju - 2011 rok, fot.: wspolnotapolska.org.pl

Polski Chór Pokoju – 2011 rok, fot.: wspolnotapolska.org.pl

Polski Chór Pokoju spotyka się od 17 lat w okresie wakacyjnym, by przygotować nowy repertuar i koncertować w kraju i za granicą. Celem tych corocznych spotkań jest poznawanie kultury, ochrona i upowszechnianie naszego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza twórczości polskich kompozytorów, takich jak Stanisław Moniuszko, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki. Chór stawia sobie za zadanie kształtowanie świadomości narodowej i kulturowej uczestników.

Polski Chór Pokoju - 2012 rok, fot.: wspolnotapolska.org.pl

Polski Chór Pokoju – 2012 rok, fot.: wspolnotapolska.org.pl

Skład Chóru stanowią młodzi śpiewacy z Polski oraz młodzi artyści polskiego pochodzenia z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, ale także z Austrii i Brazylii. Udział w Chórze pozwala im na poznanie polskiej kultury i muzyki klasycznej, zawarcie „transgranicznych” przyjaźni, a także rozwinięcie swojej kariery śpiewaczej – wielu dawnych i obecnych uczestników kształci się dziś na studiach muzycznych lub śpiewa zawodowo. Kilka lat temu w ramach corocznych spotkań chórzyści wzięli udział w warsztatach mistrzowskich dla solistów, prowadzonych przez prof. Leonarda Andrzeja Mroza (Akademia Muzyczna w Łodzi).

PChP promuje muzykę chóralną wśród rodaków mieszkających w Polsce i poza jej granicami, koncertując nie tylko na Wschodzie, ale i Zachodzie Europy. Chór Pokoju w swoim repertuarze sięga do opracowań polskiej muzyki ludowej, ale również muzyki krajów, z których pochodzą chórzyści. W wykonaniu Chóru można było już usłyszeć ukraińskie dumki czy pieśni łotewskie. Ważnym utworem, wykonywanym przez Chór co roku jest Hymn III Tysiąclecia, skomponowany przez M. Gałęskiego.

Od samego początku dyrygentem Chóru jest prof. Violetta Bielecka, której pasja muzyczna i energia udziela się młodym chórzystom. O swojej dyrygent tak mówią Jej chórzyści: „ma tyle doświadczenia, energii, miłości do wszystkich i tyle pomysłów, że nie widać końca. Choćby wykonywanie „Modlitwy o pokój” – jeden utwór, te same dźwięki, ale pod ręką Pani Profesor zawsze brzmi inaczej. I zawsze przepięknie.” (Anna Bagińska z Ukrainy) Ten energiczny duch Chóru przejawia się także w nowych inicjatywach podejmowanych przez członków Chóru: w 2011 roku powstał zespół instrumentalny Pax Band, w tym samym roku chór po raz pierwszy wykonał Suitę Podlaską – lekki utwór, zawierający urokliwe podlaskie melodie.

Polski Chór Pokoju wziął udział w wielu koncertach muzyki chóralnej a cappella i oratoryjno-kantatowych. Program przygotowany w trakcie trwania warsztatów chóralnych poprzedzających koncerty wykonywany jest w Polsce i za granicą. Chór można było usłyszeć nie tylko na Podlasiu, ale też na Białorusi, Litwie, Łotwie, Ukrainie i w Niemczech. Zagraniczne koncerty Chóru to zawsze ważne wydarzenie dla Polaków i Polonii. Dla chórzystów to wówczas prawdziwa porcja wiedzy o polskiej diasporze rozsianej po świecie, a także lekcja patriotyzmu.

Polski Chór Pokoju nagrał 4 płyty:

– II Litania Ostrobramska. Stanisław Moniuszko (płyta upamiętniająca/wydana z okazji II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy „Polacy i Polonia u progu nowego Tysiąclecia” 28 IV-3 V 2001, Warszawa-Pułtusk-Kraków-Częstochowa)

– Znasz- li ten kraj. Stanisław Moniuszko

– Litanie Ostrobramskie Stanisława Moniuszki

– Wszystko co Polskę stanowi

Wspolnotapolska.org.pl

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content