HomeSpołeczeństwoZakończenie okresu Bożego Narodzenia w strukturach ZPB (Zdjęcia)

Zakończenie okresu Bożego Narodzenia w strukturach ZPB (Zdjęcia)

W przypadające na 12 stycznia Święto Chrztu Pańskiego, księża ogłosili w kościołach, że kończy się okres Bożego Narodzenia. Ostatnie dni przed zakończeniem jednego z najradośniejszych okresów w roku terenowe oddziały ZPB i działające przy organizacji towarzystwa wykorzystały, aby zorganizować świąteczne spotkania na cześć Narodzin Zbawiciela i pośpiewać kolędy, wychwalające przyjście na świat Jezusa.

Spotkanie opłatkowe w Smorgoniach

Działacze Oddziału ZPB w Smorgoniach spotkali się w niedzielę, 5 stycznia, na uroczystej kolacji w domu swojej prezes Teresy Pietrowej. Było to spotkanie wielopokoleniowe, na które przybyli działacze, pamiętający czasy założenia Oddziału ZPB w Smorgoniach m.in. Czesław Kieżun i Jadwiga Dziewiaceń. Obecna była także miejscowa młodzież, studiująca obecnie w Polsce i młode smorgońskie rodziny polskie z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Prezes Teresa Pietrowa przedstawiła kolegom osoby, które niedawno wstąpiły w szeregi miejscowego oddziału Związku Polaków na Białorusi. Ogółem na spotkanie przybyło około 50 osób.

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń prywatnego mieszkania program artystyczny, poprzedzający świąteczną ucztę ograniczył się do poszczególnych występów. Prowizoryczną scenę oddano najpierw najmłodszym uczestnikom spotkania, którzy recytowali wiersze. Dziesięcioletni Jan Orechow wyrecytował na przykład wiersz o swojej rodzinie i kilku pokoleniach swoich przodków. Z tym wierszem młody artysta w ubiegłym roku zwyciężył w konkursie recytatorskim. Dla zgromadzonego towarzystwa pięknie zaśpiewała Małgorzata Gawryłkiewicz, a jej koleżanka Aryna Ignatowicz wyrecytowała balladę „Syberyjska kolęda”.

Po popisach artystycznych najmłodszych uczestników spotkania do głosu doszli dorośli artyści z zespołu wokalnego „Głos znad Wilii”, którym kierują Jana Orechowa i Ludmiła Tarnacka. Zespół zaprezentował nowy program, który znacznie wzbogacił dotychczasowy repertuar „Głosu znad Wilii” i zainaugurował wspólne śpiewanie przez zgromadzonych przy świątecznym stole kolęd i innych pieśni o tematyce bożonarodzeniowej.

Panująca w pomieszczeniu atmosfera świąteczna sprzyjała przystąpieniu obecnych do głównego wydarzenia wieczoru – łamania się opłatkiem, które poprzedziło odczytanie fragmentu Ewangelii o narodzinach Chrystusa.

Dalsza część kolacji przebiegała w radosnej rodzinnej atmosferze, której sprzyjały gry, zabawy i śpiew zespołu „Głos znad Wilii” oraz innych biesiadników.

Opłatek u polskich malarzy

W piątek, 10 stycznia, na spotkaniu opłatkowym zgromadzili się członkowie działającego przy ZPB Towarzystwa Plastyków Polskich. Życzenia świąteczne członkom jednej z najprężniej działających struktur ZPB, złożyli przy tej okazji honorowi goście, m.in. prezes ZPB Andżelika Borys, która przybyła na uroczystość wraz z członkami Zarządu Głównego ZPB – wiceprezesami organizacji Markiem Zaniewskim i Ireną Waluś, a także członkami Zarządu Głównego ZPB Andrzejem Poczobutem i Andrzejem Pisalnikiem. Na przyjęcie do polskich malarzy przybył osobiście także konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z małżonką Elżbietą.

Łamanie się opłatkiem poprzedził program artystyczny, na który złożył się występ zespołu wokalnego z Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Werenowie, prowadzonej przez Swietłanę Worono, nauczycielkę języka polskiego. Popis gry na fortepianie, wykonaniem jednego z walców Stanisława Moniuszki, dała przed zgromadzoną publicznością Polina Pogorzelska, córka jednego z działaczy Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB Andrzeja Pogorzelskiego.

Zakończył się koncert wykonaniem przez trio solistów z zespołu „Akwarele”, działającego w Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie, wiązanki polskich kolęd, przerywanych recytacją przez młodych artystów poezji o tematyce bożonarodzeniowej. Przedstawienie, utrzymane w tradycji kolędowania, wyreżyserowała kierowniczka zespołu „Akwarele” Natalia Łojko.

Po zakończeniu koncertu prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB Walentyna Brysacz wręczyła wszystkim obecnym na spotkaniu świąteczne upominki. Warunkiem ich otrzymania było krótkie wystąpienie artystyczne obdarowywanego. W drodze wyjątku obdarowywany mógł poprosić o występ w swoim zastępstwie kogoś z obecnych na sali. Z takiej możliwości skorzystała m.in. malarka Janina Pilnik, prosząc o wyrecytowanie za nią wierszyka obecnego na spotkaniu ucznia „Batorówki” i laureata białoruskich eliminacji do konkursu recytatorskiego „Kresy 2019” Marcina Pisalnika. Młody artysta wyrecytował za Janinę Pilnik wiersz autorstwa Danuty Wawiłow pt. „Bzdura” i otrzymał od malarki na znak wdzięczności zestaw farb plakatowych.

Zakończyło się spotkanie w Towarzystwie Plastyków Polskich przy ZPB łamaniem się opłatkiem i składaniem przez obecnych jeden drugiemu życzeń noworocznych.

Opłatek u polskich lekarzy

Na spotkanie opłatkowe w sobotę, 11 stycznia, przybyli grodzieńscy lekarze, zrzeszeni w działającym przy ZPB Polskim Towarzystwie Lekarskim (PTL). Zaproszenie prezesa PTL Leonida Syczewskiego na spotkanie opłatkowe przyjęła prezes ZPB Andżelika Borys oraz przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, konsulowie RP Monika Hoffa i Paweł Niedźwiedzki.

Składając życzenia świąteczno-noworoczne licznie zgromadzonym przedstawicielom jednej z najszlachetniejszych profesji, prezes Andżelika Borys dziękowała lekarzom za to, że pamiętają o swoich polskich korzeniach i pielęgnują polskie tradycje nie tylko w rodzinach, lecz także wewnątrz korporacji lekarskiej, dając tym samym dowód, że jako lekarze prawdziwi potrafią dbać nie tylko o zdrowie cielesne, lecz także duchowe, swoich pacjentów.

Spotkania świąteczno-noworoczne w Raduniu, Słonimiu i Nowogródku

Ostatni według kalendarza liturgicznego dzień okresu Bożego Narodzenia wykorzystały do zorganizowania spotkań noworocznych oddziały ZPB w Raduniu, Słonimiu i Nowogródku. Na zaproszenie, skierowane do Zarządu Głównego ZPB przez prezes Oddziału ZPB w Raduniu Halinę Żegzdryń, do tej patriotycznej miejscowości udał się członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut. Konsulat Generalny RP w Grodnie reprezentował na spotkaniu raduńskich Polaków konsul RP Stanisław Sadowy.

Podobnie, jak wszędzie przy takich okazjach, goście spotkania wspólnie z rodakami miały możliwość wysłuchać program artystyczny w wykonaniu miejscowych dzieci, uczących się języka polskiego.

W tym samym czasie dzieci uczące się języka polskiego i dorośli działacze zgromadzili się na spotkaniu opłatkowym w Słonimiu. Zaproszenie prezes miejscowego oddziału ZPB Heleny Rak przyjęła członkini Zarządu Głównego ZPB Maria Tiszkowska, będąca też prezesem Oddziału ZPB w Wołkowysku. W imieniu kierownictwa organizacji Maria Tiszkowska wręczyła młodym artystom w Słonimiu słodkie prezenty od Zarządu Głównego ZPB.

Msza święta w zabytkowej farze nowogródzkiej zainaugurowała spotkanie świąteczno-noworoczne członków Oddziału ZPB w Nowogródku. Na zaproszenie prezes miejscowego oddziału organizacji Marii Łukoszko do Nowogródka przybyli: z ramienia Konsulatu Generalnego RP w Grodnie konsul RP Katarzyna Cholewińska, a z ramienia Zarządu Głównego ZPB jego członek Andrzej Pisalnik wraz z małżonką, redaktor naczelną gazety „Głos znad Niemna na uchodźstwie” Iness Todryk-Pisalnik.

Po nabożeństwie, w świątyni odbył się występ artystyczny miejscowych dzieciaków, uczących się języka polskiego. W wykonaniu młodych artystów obecni w kościele parafianie i goście z Grodna wysłuchali wiązankę polskich kolęd.

Pokrzepieni duchowo miejscowi Polacy i goście z Grodna udali się do jednego z nowogródzkich lokali gastronomicznych. Tutaj konsul Katarzyna Cholewińska przekazała zgromadzonym serdeczne pozdrowienia i życzenia noworoczne kierowane za jej pośrednictwem do miejscowych rodaków przez konsula generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka. Andrzej Pisalnik z kolei przekazał życzenia noworoczne od prezes ZPB Andżeliki Borys i spełnił przyjemną misję odznaczenia Dyplomami Uznania ZPB najbardziej aktywnych i zasłużonych działaczy Oddziału ZPB w Nowogródku.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content