HomeHistoriaUroczyste poświęcenie odnowionego grobowca Mitraszewskich w Kobryniu

Uroczyste poświęcenie odnowionego grobowca Mitraszewskich w Kobryniu

W dniu 8 czerwca na cmentarzu przy ul. Nikolskiej w Kobryniu odbyło się uroczyste poświęcenie gruntownie odnowionego grobowca rodziny Mitraszewskich. Grobowiec, znajdujący się dotychczas w bardzo złym stanie, został poddany pracom remontowym i konserwatorskim dzięki nakładom finansowym i pracom organizacyjnym Ilii Wołocha, właściciela firmy budowlanej „Żyłstrojkamplekt” w Kobryniu, oraz Andrzeja Sacharczuka. Trwające kilka tygodni prace wykonała ekipa firmy „Żyłstrojkamplekt” pod okiem majstra Aleksandra Riabcewa we współpracy z konserwatorem zabytków z Prużany Giennadijem Koziełem.

Grobowiec rodziny Mitraszewskich został odnowiony w rezultacie starań obwodowego oddziału Związku Polaków na Białorusi, bezpośrednio w następstwie objazdów związanych z przygotowaniami do publikacji wydanego w grudniu ub.r. „Katalogu polskich miejsc pamięci narodowej brzeskiego okręgu konsularnego” wydanego wspólnie przez Konsulat Generalny RP w Brześciu oraz redakcję „Echa Polesia”. W grobowcu pochowany jest m.in. Jan Mitraszewski, naczelnik powstańców w Kobryniu podczas powstania styczniowego, właściciel majątku Bożydar, przyjaciel Romualda Traugutta.

Konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz z małżonką złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze przy odnowionym grobie rodziny Mitraszewskich

Alina Jaroszewicz, Andrzej Poczobut i Eleonora Michajlowa oddają hołd

W wydarzeniu wzięli udział m.in. konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz z małżonką, prezes brzeskiego obwodowego oddziału Związku Polaków na Białorusi Alina Jaroszewicz, członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut oraz przedstawiciele ZPB z Brześcia, Peliszcz i Prużany. Pomnik poświęcił duchowny Kościoła Grekokatolickiego, o. Igor Kondratjew.

Przemawia konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz

Przemawia Andrzej Poczobut, członek Zarządu Głównego ZPB

W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kobryniu odbyła się Msza św. w intencji zmarłych z rodziny Mitraszewskich, celebrowana przez proboszcza parafii, ks. Czesława Jojko.

Znadniemna.pl za brzesc.msz.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content