HomeSpołeczeństwoSpotkanie prezesów i działaczy ZPB w Mińsku

Spotkanie prezesów i działaczy ZPB w Mińsku

Delegacja Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi na czele z prezes ZPB Andżeliką Borys 17 marca uczestniczyła w zorganizowanym przez Oddział ZPB w Mińsku spotkaniu prezesów oddziałów i działaczy ZPB z obwodów mińskiego, mohylewskiego, homelskiego i witebskiego.

Przemawia prezes ZPB Andżelika Borys

Andżelice Borys podczas spotkania towarzyszyli: jej zastępca – wiceprezes ZPB Marek Zaniewski oraz członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut.

Zwracając się do zgromadzonych Andżelika Borys opowiedziała o przedsięwzięciach przeprowadzonych przez ZPB w roku minionym oraz niedawno. Poinformowała o planach działalności ZPB na rok bieżący, który, oprócz tego, że jest Rokiem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, jest także rokiem obchodów 30-lecia istnienia Związku Polaków na Białorusi.

Po przemówieniu prezes Andżeliki Borys głos zabrał członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut. Jako aktywny członek działającego przy ZPB Komitetu Ochrony Zabytków i Miejsc Pamięci Narodowej mówca przypomniał prezesom oddziałów ZPB o konieczności opiekowania się znajdującymi się na ich terenie miejscami polskiej pamięci narodowej. Wezwał też do informowania o działalności oddziałów redakcji mediów, wydawanych przez ZPB.

Przemawia członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut

Po wystąpieniach przedstawicieli kierownictwa ZPB z Grodna przyszła kolej na przemówienia reprezentantów struktur terenowych Związku Polaków, znajdujących się na wschód od Grodzieńszczyzny.

Przemawia Anna Rościszewska z Mińska

W tej części spotkania niezwykle wzruszająco przemawiała jedna z najstarszych działaczek Oddziału ZPB w Mińsku Anna Rościszewska. O organizacji nauczania języka polskiego w Oddziale ZPB w Nalibokach mówiła prezes oddziału Janina Wojtkiewicz. Wasyl Fedorowicz z Tołoczyna opowiedział o specyfice i trudnościach, z jakimi boryka się tamtejszy oddział ZPB, znajdujący się tuż przy granicy z Rosją. Prezes Oddziału ZPB w Klecku Czesława Kniaziewa opowiedziała o pracy swojego oddziału.

Janina Wojtkiewicz, prezes Oddziału ZPB w Nalibokach

Wasyl Fedorowicz, prezes Oddziału ZPB w Tołoczynie

Czesława Kniaziewa, prezes Oddziału ZPB w Klecku

Krótkie sprawozdania z działalności przedstawili także prezesi: Teresa Sobol z Iwieńca, Mikołaj Fokin z Homla i inni.

Teresa Sobol, prezes Oddziału ZPB w Iwieńcu

Przemawia prezes Oddziału ZPB w Homlu

Podziękowania od dzieci, uczących się języka polskiego, za organizowane przez Zarząd Główny ZPB wyjazdy do Polski przekazała prezes Andżelice Borys prezes Oddziału ZPB w Brasławiu Swietłana Maculewicz. Do tych podziękowań dołączył, opowiadając o sukcesach zespołu „Białe Skrzydła” jego kierownik, a zarazem prezes Oddziału ZPB w Mołodecznie Wiktor Baranowicz.

Swietłana Maculewicz, prezes Oddziału ZPB w Brasławiu

Wiktor Baranowicz, prezes Oddziału ZPB w Mołodecznie

Podsumowania spotkania dokonała jego gospodyni – prezes Oddziału ZPB w Mińsku Helena Marczukiewicz, pełniąca także funkcję wiceprezes ZPB, nadzorującej pracę oddziałów organizacji na wschód od Grodzieńszczyzny.

Helena Marczukiewicz, prezes Oddziału ZPB w Mińsku

Helena Marczukiewicz dziękowała Zarządowi Głównemu ZPB za możliwość wynajmowania przez Oddział ZPB w Mińsku pomieszczenia, w którym odbywa się, nauczanie języka polskiego, regularnie odbywają się próby zespołów artystycznych oraz mogło dojść do spotkania delegacji Zarządu Głównego ZPB z Grodna z działaczami organizacji z centralnej, północnej i wschodniej Białorusi.

Polina Juckiewicz z Mińska

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content