HomeKulturaMłodzi aktorzy z Brześcia – zwycięzcami VIII Konkursu Inscenizacji Wiersza dla Najmłodszych!

Młodzi aktorzy z Brześcia – zwycięzcami VIII Konkursu Inscenizacji Wiersza dla Najmłodszych!

Rekordowa liczba uczestników – ponad 200 młodych aktorów z różnych zakątków Białorusi – wzięła udział w ósmej edycji Konkursu Inscenizacji Wiersza dla Najmłodszych, przeprowadzonego 18 marca w Grodnie przez Związek Polaków na Białorusi przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP.

Ogółem w ramach konkursu wystawiono ponad 40 inscenizacji wierszy polskich poetów, będących klasykami polskiej poezji dla dzieci. Wśród tekstowych podkładów do inscenizacji dominowały wiersze Jana Brzechwy, Doroty Gellner, Juliana Tuwima, oraz innych poetów, również najwybitniejszego z nich – Adama Mickiewicza.

Przemawia Renata Dziemiańczuk, wiceprezes ds. Kultury ZPB

Grę młodych aktorów oceniało Jury w składzie: konsul RP Jan Demczuk, kierownik Wydziału Ruchu Osobowego w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie, Danuta Karpowicz, nauczycielka w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie oraz aktor, poeta i showman Wiktor Szałkiewicz.

Wiktor Szałkiewicz, Danuta Karpowicz i konsul RP Jan Demczuk

Po trwającym ponad dwie godziny przedstawieniu, jurorzy musieli przez około godzinę dyskutować o rozdzieleniu premiowanych miejsc i wyróżnień.

Przemawia Andżelika Borys, prezes ZPB

Jak zaznaczyli jurorzy po zakończeniu narady – nikt z wychodzących na scenę w ramach VIII Konkursu Inscenizacji Wiersza dla Najmłodszych nie powinien czuć się przegrany. – Każde z przedstawień było wyjątkowe i na swój sposób było najlepsze – mówił przewodniczący Jury konsul Jan Demczuk.

Przemawia konsul RP Jan Demczuk, przewodniczący Jury

Regulamin konkursu nie przewidywał jednak rozdanie ponad czterdziestu pierwszych miejsc, a więc jurorzy musieli dokonać trudnego wyboru. Jego skutkiem stało się przyznanie:

III miejsca ex aequo:

– zespołowi z działającego przy ZPB Ośrodka Nauczania Języka Polskiego w Stołpcach za inscenizację wiązanki wierszy o zwierzętach autorstwa Michała Jankowiaka;


– zespołowi Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Wołkowysku za inscenizację wiersza „Sowa” Jana Brzechwy.

II miejsca ex aequo:

– zespołowi ze Szkoły Średniej nr 23 w Grodnie za inscenizację „Bajki o królu” Jana Brzechwy;

– zespołowi ze Szkoły Średniej nr 2 w Mohylewie za inscenizację wiersza „Przyjaciele” Adama Mickiewicza.

Zwycięzcą VIII Konkursu Inscenizacji Wiersza dla Najmłodszych został:

– zespół Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Brześciu za inscenizację wiersza „Ślimak” Jana Brzechwy!

Z uwagi na dużą liczbę uczestników oraz wyrównany poziom zaprezentowanych inscenizacji Jury konkursu postanowiło przyznać dodatkowo pięć wyróżnień, które otrzymały zespoły młodych aktorów z następujących ośrodków nauczania języka polskiego:

– Szkoła Społeczna przy ZPB w Lidzie za inscenizację wiersza „Kaczka-dziwaczka” Jana Brzechwy;

– Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Grodnie za inscenizację wiersza „Mrówka” Jana Brzechwy;

– Ośrodka Nauczania Języka Polskiego w Nowogródku za inscenizację wiersza „Rzepka” Juliana Tuwima;

– Szkoły Społecznej Języka Polskiego przy ZPB w Mińsku za inscenizację wiersza „Wielkie Damy” Doroty Gellner;

– Ośrodek Nauczania Języka Polskiego w Oszmianie za inscenizację wiersza „Szły raz myszy” Doroty Gellner.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od jego organizatorów i sponsorów – Związku Polaków na Białorusi i Konsulatu Generalnego RP w Grodnie – Dyplomy uczestnictwa oraz słodkie prezenty, a zdobywcy premiowanych miejsc otrzymali także cenne nagrody.

Po zakończeniu ceremonii nagradzania laureatów konkursu do jego uczestników zwróciła się prezes ZPB Andżelika Borys. Podkreśliła ona, iż zorganizowany w tym roku przez Dział Kultury ZPB na czele z wiceprezes Renatą Dziemiańczuk Konkurs Inscenizacji Wiersza dla

Najmłodszych okazał się rekordowy pod względem biorących w nim udział młodych aktorów oraz działających przy ZPB ośrodków nauczania języka polskiego.

– W najbliższym, czasie ZPB zorganizuje kolejne przedsięwzięcia z myślą o dzieciach i młodzieży, uczącej się języka polskiego. Będą to m.in. Konkurs „Mistrz Ortografii”, na który zapraszamy w drugiej połowie kwietnia oraz Dzień Dziecka, który zorganizujemy 1 czerwca – mówiła prezes ZPB.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content