HomeSpołeczeństwoOświadczenie Zarządu Głównego ZPB w sprawie Andrzeja Poczobuta

Oświadczenie Zarządu Głównego ZPB w sprawie Andrzeja Poczobuta

Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi jest oburzony decyzją władz białoruskich o aresztowaniu Andrzeja Poczobuta, Prezesa Rady Naczelnej ZPB.

Osadzenie Andrzeja Poczobuta w więzieniu jest kolejnym przejawem nietolerancyjnej polityki państwa białoruskiego wobec własnych obywateli. Od kilku lat dławienie oraz ograniczanie na wszelkie sposoby swobód obywatelskich jest na Białorusi sprawą codzienną, wręcz rutynową, do czego, mówimy o tym z wielkim żalem, wszyscy już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Wszczęcie sprawy karnej przeciwko Andrzejowi Poczobutowi jest kolejnym haniebnym krokiem władz białoruskich zmierzających do całkowitego zniszczenia jakiejkolwiek niekontrolowanej aktywności społecznej w naszym kraju.

Andrzej Poczobut jest aktywnym działaczem społecznym oraz komentatorem życia publicznego na Białorusi. Jego aresztowanie – to wyraźny sygnał dla wszystkich białoruskich obywateli, że posiadanie własnego zdania oraz otwarte głoszenie go może być niebezpieczne. Wolność słowa, która w całym cywilizowanym świecie jest normą, na dzisiejszej Białorusi, mimo formalnego zagwarantowania jej przez konstytucję, nadal jest koncesjonowana przez państwo. Andrzej Poczobut jest kolejną ofiarą represywnej polityki władz białoruskich wobec własnych obywateli.

Zarząd Główny ZPB domaga się od władz białoruskich oczyszczenia Andrzeja Poczobuta ze wszystkich zarzutów oraz natychmiastowego zwolnienia go z więzienia.

Zarząd Główny ZPB zwraca się do międzynarodowej opinii publicznej o podjęcie wszystkich możliwych wysiłków w celu uwolnienia Andrzeja Poczobuta.

zpb.org.pl

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content