HomeSpołeczeństwoStowarzyszenie ODRA-NIEMEN w hołdzie dzielnym Polkom z Białorusi

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN w hołdzie dzielnym Polkom z Białorusi

Publikujemy refleksję na temat współpracy z działaczami Związku Polaków na Białorusi w okresie nieuznawania organizacji przez władze białoruskie autorstwa Ilony Gosiewskiej, prezes Zarządu wrocławskiego Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN.

Gosiewscy_wystawa_01

Eugeniusz Gosiewski, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN i prezes tej organizacji Ilona Gosiewska podczas rozmowy z prezesem ZPB Mieczysławem Jaśkiewiczem

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN zostali zaproszeni do Warszawy na uroczystości obchodów 10-lecia działalności Związku Polaków na Białorusi w warunkach nieuznawania przez władze białoruskie.

Gosiewscy_wreczenie

Prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz wręcza obrazek z widokiem Grodna Ilonie Gosiewskiej na znak wdzięczności za współpracę ze Stowarzyszeniem ODRA-NIEMEN podczas warszawskich obchodów 10-lecia działalności ZPB w warunkach nieuznawania przez władze białoruskie

Nasza organizacja otrzymała dar od ZPB za okazaną pomoc i wsparcie. To dla nas wielki zaszczyt a także moment do kilku uwag związanych z tym 10-leciem.

Obserwowaliśmy działania Polaków od 2001 roku. Byliśmy obecni przy powstawaniu Domu Polskiego w Iwieńcu, patrzyliśmy jak się rozwija razem z polską wspólnotą, ale też byliśmy świadkami utraty tego miejsca przez Polaków. Dom Polski został zabrany, ale polska społeczność dalej pracuje mimo ciężkich warunków. Na ich czele stoi od lat Prezes Oddziału ZPB w Iwieńcu Pani Teresa Sobol. Tak jest w wielu innych miejscach. Spotykaliśmy też przez lata na Grodzieńszczyźnie Panią kpt. Weronikę Sebastianowicz, Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, która razem ze swoimi kolegami dba o polskie miejsca pamięci, uczy młodych patriotyzmu i ważnych postaw.

Gosiewscy_Sebastianowicz_Sobol

Kpt. Weronika Sebastianowicz, Teresa Sobol i Ilona Gosiewska

Właśnie tym dwom paniom, które znamy od lat, a które są dla nas symbolem pracy w terenie, nasze środowisko chce oddać hołd za wspaniałą i odważną działalność. Patrząc na te postacie i ich pracę stale uczymy się od nich oddanego patriotyzmu, głębokiej wiary, przywiązania do Ojczyzny, trwania przy polskości i dumy z bycia Polakiem. Uważamy, że ZPB oprócz swoich wspaniałych liderów, którzy kierują organizacją w trudnych czasach, ma równie wspaniałe środowiska w terenie, które znamy z tytanicznej i trudnej pracy i na których opiera się praca całej organizacji.
Dlatego na ręce zarządu ZPB składamy podziękowanie i podziw dla liderów lokalnych środowisk, dla kombatantów od lat dbających o miejsca pamięci i o patriotyczne wychowanie, dla zwykłych członków organizacji. Nasza akcja Rodacy-Bohaterom jest dedykowana wszystkim Państwu.

Gosiewscy_koncert_01

Andrzej Pisalnik, Ilona Gosiewska i Eugeniusz Gosiewski podczas koncertu z okazji 10-lecia działalności ZPB w warunkach nieuznawania przez władze białoruskie

Przesyłamy pozdrowienia z dalekiego Wrocławia, Poznania, Krakowa, Białegostoku i innych miast i miasteczek Polski, życzymy wytrwałości w bieżącej pracy i zapewniamy o naszej pamięci.

Pozdrawiamy w szczególności Iwieniec, Skidel, Naliboki, Wołkowysk, Lidę, Pińsk, Werenowo i dziękujemy za przyjaźń i możliwość spotkań oraz za współpracę.

Gosiewscy_wystawa

Eugeniusz i Ilona Gosiewscy

Z Wrocławia – Ilona Gosiewska, prezes Zarządu Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN

Najnowsze komentarze

Skomentuj

Skip to content