HomeSpołeczeństwoZa wizę zostawisz odciski palców

Za wizę zostawisz odciski palców

Placówki dyplomatyczne strefy Schengen od 23 czerwca br. wprowadzają System Informacji Wizowej (VIS). Oznacza to, że przy składaniu wniosku o wizę, osoba, która ukończyła 12 rok życia, powinna stawić się osobiście w placówce konsularnej, żeby zostawić tam swoje dane biometryczne – odciski palców i zdjęcia. O zmianach poinformowała Ambasada RP na Białorusi.

Odciski_palcow_str

Zmiany, które zaczną obowiązywać od 23 czerwca 2015 roku dotyczą placówek dyplomatycznych w krajach Partnerstwa Wschodniego, czyli również na Białorusi.

Dane biometryczne wnioskodawcy będą przechowywane we wschodniej bazie VIS przez 59 miesięcy. Mogą być ponownie wykorzystane przy składaniu kolejnych wniosków o wizę. Odciski palców wnioskodawcy będą dostępne w każdej ambasadzie lub konsulacie państw strefy Schengen.

Z procedury mogą zostać zwolnione osoby tylko w szczególnych przypadkach (np. wnioskodawca znajduje się w szpitalu lub ma złamane palce), ale przy składaniu kolejnego wniosku o wizę, trzeba będzie pofatygować się do konsulatu i zostawić tam swoje odciski palców.

Wizowy System Informacyjny (VIS), służy do zgromadzenia danych o wizach miedzy Państwami Członkowskimi Schengen.

Dane osób ubiegających się o wizę kraju z grupy Schengen rejestrowane są w kilku kategoriach: dane osobowe i identyfikacyjne, fotografia, odciski palców. Odczytanie odcisków palców pomaga szybko sprawdzić czy dana osoba ma aktualną wizę oraz zweryfikować jej dane.

System ten ma ułatwić i przyspieszyć odprawę na przejściach granicznych i pomóc w identyfikacji osób, które nie spełniają warunków wjazdu, pobytu i zamieszkania na terytorium państw członkowskich.

Znadniemna.pl za Kresy24.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content