HomeHistoriaOgłoszono I edycję nagrody międzynarodowej IPN „Świadek Historii”

Ogłoszono I edycję nagrody międzynarodowej IPN „Świadek Historii”

Instytut Pamięci Narodowej ogłosił pierwszą edycję dorocznej nagrody międzynarodowej „Świadek Historii”, przeznaczonej dla osób i organizacji spoza Polski. Zgłaszanie kandydatów potrwa do 31 lipca 2015 roku.

Odznaka_Honorowa_Swiadek_Historii_str

Odznaka Honorowa „Świadek Historii”, fot.: ipn.gov.pl

Nagroda „Świadek Historii” jest wyróżnieniem honorowym, do tej pory przyznawanym obywatelom polskim. Od tego roku mogą je otrzymać wszyscy ci, którzy szczególnie zasłużyli się dla upamiętniania historii Narodu Polskiego i propagowania wiedzy o niej, a żyją i działają poza granicami naszego kraju.

Nagrodę „Świadek Historii” ustanowił w marcu 2009 r. swoim zarządzeniem Prezes IPN. Wyróżnienie jest przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej.

Otrzymują ją osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym. Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się liczne grono kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców.

Tegoroczną decyzją Prezesa IPN zasięg nagrody rozszerzono o edycję, mającą za zadanie szczególne uhonorowanie osób wspierających działalność IPN wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju.

W związku z powyższym IPN zaprasza Polaków mieszkających poza granicami Polski oraz działające za granicą organizacje polskie do zgłaszania kandydatur do nagrody „Świadek Historii”. Według regulaminu nagrody, jej laureatami mogą zostać osoby i instytucje działające poza granicami Polski szczególnie zaangażowane w pielęgnowanie pamięci historycznej, dbające o zachowanie, propagowanie i poszerzanie wiedzy oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego.

Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31 lipca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

The Institute of National Remembrance
Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
(BEP „Świadek Historii”)

W sprawie nagrody można również kontaktować się z Katarzyną Miśkiewicz lub z Karoliną Kolbuszewską, pisząc na adres e-mailowy: [email protected].

Formularze wniosku o przyznanie nagrody oraz oświadczenia zgody kandydata można pobrać niżej:

WNIOSEK_O_PRZYZNANIE_NAGRODY

ZGODA_swiadka_historii

Znadniemna.pl za ipn.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content