HomeKultura„Rodzinne krajobrazy” Gennadiusza Picki w Galerii „Tyzenhauza”

„Rodzinne krajobrazy” Gennadiusza Picki w Galerii „Tyzenhauza”

Wystawę pt. „Rodzinne krajobrazy” autorstwa Gennadiusza Picki, wiceprezesa Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi, można podziwiać w Galerii „Tyzenhauza” w Grodnie od 12 marca.

Gennadiusz_Picko_otwarcie

Irena Picko, małżonka artysty, Janina Pilnik, Marina Zagidulina, Gennadiusz Picko i Ryszard Dalkiewicz

Na wernisaż wystawy personalnej jednego z najaktywniejszych twórców TPP przy ZPB przybyli do Galerii „Tyzenhauza” miłośnicy twórczości Gennadiusza Picki, jego przyjaciele i koledzy z Towarzystwa Plastyków Polskich.

Gennadiusz_Picko_obrazy

Sam twórca, otwierając wystawę zaznaczył, iż dedykuje ją swojej mamie. Mówiąc o wystawionych obrazach Gennadiusz Picko zaznaczył, że podróżując po świecie i obserwując krajobrazy, jakie otwierają się przed jego oczami w oknie autobusu bądź pociągu, myślami zawsze wraca do krajobrazów rodzinnych, które pamięta z dzieciństwa, między innymi dzięki mamie, która potrafiła zaszczepić w nim miłość do rodzinnej przyrody.

Gennadiusz_Picko_obrazy_01

Obecna na wernisażu grodzieńska historyk sztuki Marina Zagidulina, oceniając warsztat twórcy w zakresie malowania krajobrazów zaznaczyła, że widziane na płótnach Gennadiusza Picki zakątki przyrody nie są kopiami tego, co malarz widział zza sztalugi. – Te pejzaże zawierają przede wszystkim miłość twórcy do zakątków rodzinnej przyrody, której piękno potrafił dostrzec i utrwalić z poczuciem szacunku do otaczającego nas środowiska w sposób niezwykle szczery. Kiedy obserwujesz utrwalone na płótnie przez Gennadiusza Pickę krajobrazy, odczuwasz chęć odwiedzenia miejsca, które widzisz, chęć chodzenia po tej trawie i wśród tych drzew, chęć wąchania widocznych na obrazie kwiatów – mówiła Marina Zagidulina.

Gennadiusz_Picko_obrazy_02

Kolejnej wystawy personalnej, dowodzącej posiadanego przez twórcę talentu pejzażysty, gratulowali Gennadiuszowi Picce jego koledzy-malarze między innymi prezes TPP przy ZPB Janina Pilnik oraz jeden z najstarszych członków twórczej organizacji polskich malarzy Ryszard Dalkiewicz.

Gennadiusz_Picko_publicznosc

Gennadiusz Picko urodził się w 1970 roku. Warsztat malarski zaczął poznawać w Liceum Sztuk Pięknych w Bobrujsku, które ukończył w 1991 roku. Nie mając akademickiego wykształcenia plastycznego, swoją twórczością potrafił przekonać do siebie, jako twórcy nie tylko miłośników malarstwa, lecz także środowisko plastyków zarówno na Białorusi, jak i poza jej granicami. W 2006 roku Gennadiusz Picko wstąpił do Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB w którym od 2014 roku pełni funkcję wiceprezesa. W swoim dorobku ma już sześć wystaw personalnych.

Aktywnie uczestniczy w plenerach malarskich i wystawach zbiorowych. Jego prace były wystawiane między innymi w Paryżu, Petersburgu, Mińsku, Warszawie, Łodzi, Gdańsku i wielu innych miastach Polski.

Poza tym, że jest utalentowanym malarzem, Gennadiusz Picko jest także prezesem Oddziału ZPB w Wiercieliszkach.

Natalia Klimowicz

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content