HomeHistoriaWizyta ministra Ciechanowskiego w Grodnie przed Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Wizyta ministra Ciechanowskiego w Grodnie przed Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Medale Pro Patria wręczył w czwartek, 26 lutego, w Grodnie miejscowym kombatantom Armii Krajowej, łagiernikom i Sybirakom minister Jan Stanisław Ciechanowski – szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR).

medale

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie. W sali konsulatu w obecności pracowników placówki dyplomatycznej, którym przewodził konsul RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak i kierownictwa Związku Polaków na Białorusi na czele z prezesem Mieczysławem Jaśkiewiczem, szef UdSKiOR – w asyście swoich współpracowników Moniki Lelejko, dyrektor Biura Szefa UdSKiOR i Jana Sroki, naczelnika Wydziału Zagranicznego UdSKiOR – wręczył odznaczenia Pro Patria członkom działających przy ZPB Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Polaków – Ofiar Represji Politycznych.

Bohaterowie uroczystości

Bohaterowie uroczystości

bohaterowie_uroczystosci_1

Minister Ciechanowski wita bohaterów uroczystości

Minister Ciechanowski wita bohaterów uroczystości

Zwracając się do bohaterów uroczystości minister Ciechanowski dziękował im za wytrwanie w polskości mimo warunków, w których przyszło im dawać świadectwo patriotyzmu – zarówno w najcięższych czasach okupacji niemieckiej i terroru stalinowskiego, jak i w czasach późniejszych, kiedy ich postawa patriotyczna nie mogła być doceniona przez władze ZSRR, ani nie była szanowana przez władze zależnej od Moskwy PRL.

Minister Ciechanowski dekoruje medalem Pro Patria Edmunda Lebiedzia, łagiernika z Hoży

Minister Ciechanowski dekoruje medalem Pro Patria Edmunda Lebiedzia, łagiernika z Hoży

– Wasz patriotyzm, wasza polskość to polskość ze stali i tak ją postrzegamy w kraju. To wy jesteście świadkami walki i męczeństwa narodu polskiego. To wam należą się najgłębsze wyrazy uznania za zachowanie i przekazywanie etosu polskości kolejnym pokoleniom Polaków – mówił Jan Stanisław Ciechanowski.

Jan Stanisław Ciechanowski przemawia do bohaterów uroczystości

Jan Stanisław Ciechanowski przemawia do bohaterów uroczystości

przemawia_minister_1

Spotkanie z szefem UdSKiOR stało się okazją do zgłoszenia uwag i oczekiwań na temat doskonalenia pracy urzędu. Zrobiły to Weronika Sebastianowicz, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi i Halina Jakołcewicz, szefowa Stowarzyszenia Polaków – Ofiar Represji Politycznych.

Przemawia Weronika Sebastianowicz

Przemawia Weronika Sebastianowicz

Przemawia Halina Jakołcewicz

Przemawia Halina Jakołcewicz

Minister Ciechanowski podziękował za zgłoszone uwagi i zachęcił do bardziej aktywnego korzystania z pomocy, rozdzielanej przez UdSKiOR wśród mieszkających na Białorusi kombatantów i ofiar represji politycznych.

– Proszę pamiętać, że środki, które posiadamy są przeznaczone dla was. Nie traktujcie tej pomocy, nie daj Boże, jako jałmużny. Jest to zaledwie mały ułamek tego, co jesteśmy wam winni i czym możemy was wesprzeć za waszą postawę i wasz wkład w budowanie wolnej, silnej i niepodległej Polski – zaznaczył minister.

Po uroczystości wręczenia odznaczeń Pro Patria w konsulacie minister Ciechanowski pragnął osobiście odwiedzić jednego z nieobecnych na uroczystości ze względu na stan zdrowia – ostatniego z żyjących obrońców polskiego Grodna we wrzesniu 1939 roku, byłego żołnierza Armii Krajowej, 94-letniego Kazimierza Tumińskiego.

Na powitanie bohatera minister Ciechanowski wręcza Kazimierzowi Tumińskiemu statuetkę orła

Na powitanie bohatera minister Ciechanowski wręcza Kazimierzowi Tumińskiemu statuetkę orła

Porucznika Tumińskiego delegacja UdSKiOR zastała w domu. Dzielny obrońca Grodna niestety nie mógł wstać z łóżka. Wykazał się jednak niesamowitą jasnością umysłu, dziękując ministrowi oraz innym przybyłym za pamięć i osobiste odwiedziny. Na prośbę bohatera jego małżonka wyjęła z szafy i zademonstrowała przechowywany, jako najcenniejsza relikwia, polski mundur wojskowy.

Małżonka Kazimierza Tumińskiego na jego prośbę demonstruje polski mundur wojskowy męża

Małżonka Kazimierza Tumińskiego na jego prośbę demonstruje polski mundur wojskowy męża

Minister Ciechanowski gratuluje Kazimierzowi Tumińskiemu odznaczenia i obiecuje, że spotkają się na 95-leciu bohatera

Minister Ciechanowski gratuluje Kazimierzowi Tumińskiemu odznaczenia i obiecuje, że spotkają się na 95-leciu bohatera

Minister Ciechanowski w obecności małżonki Kazimierza Tumińskiego, przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, swoich współpracowników oraz działaczy ZPB osobiście udekorował schorowanego żołnierza medalem Pro Patria i ze szczerym wzruszeniem słuchał słów podziękowania za to, że Polska nie zapomina o Polakach, którym przyszło urodzić się w Polsce, bronić jej z bronią w ręku, aż wreszcie, nie opuszczając ziemi ojczystej, spędzić resztę życia poza granicami Polski.

Wzruszony wizytą Kazimierz Tumiński

Wzruszony wizytą Kazimierz Tumiński

Zakończyła się wizyta szefa UdSKiOR w Grodnie wspólną modlitwą z miejscowymi Polakami w Stryjówce, przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej, poległych tu w 1943 roku w boju z Niemcami. Spotkanie przy pomniku stało się okazją do przypomnienia o państwowych uroczystościach, które odbędą się w Warszawie 1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych ”przy Grobie Nieznanego Żołnierza z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Udział w tych uroczystościach weźmie także delegacja żołnierzy Armii Krajowej z Grodzieńszczyzny.

Jan Stanisław Ciechanowski z delegacją UdSKiOR przybył do Stryjówki

Jan Stanisław Ciechanowski z delegacją UdSKiOR przybył do Stryjówki

Wieńiec od UdSKiOR składa pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej w Stryjówce Jan Sroka, naczelnik Wydziału Zagranicznego UdSKiOR

Wieńiec od UdSKiOR składa pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej w Stryjówce Jan Sroka, naczelnik Wydziału Zagranicznego UdSKiOR

Wieniec od UdSKiOR składa szef urzędu Jan Stanisław Ciechanowski

Wieniec od UdSKiOR składa szef urzędu Jan Stanisław Ciechanowski

Delegacja UdSKiOR rozmawia w Stryjówce z działaczami ZPB

Delegacja UdSKiOR witana w Stryjówce przez działaczy ZPB

Pomnik żołnierzy Armii Krajowej w Stryjówce udekorowany do Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Pomnik żołnierzy Armii Krajowej w Stryjówce udekorowany do Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Zdjęcie pamiątkowe działaczy ZPB  z szefem UdSKiOR. Od lewej: Mieczysław Jaśkiewicz, Jan Stanisław Ciechanowski i Józef Porzecki

Zdjęcie pamiątkowe działaczy ZPB z szefem UdSKiOR. Od lewej: Mieczysław Jaśkiewicz, Jan Stanisław Ciechanowski i Józef Porzecki

Za dusze wszystkich poległych na Kresach „Żołnierzy Wyklętych” zgromadzeni przy pomniku odmówili modlitwę „Anioł Pański”.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content