HomeSpołeczeństwoAndżelika Borys: „Chodzi o sformułowanie oskarżenia za działalność w nielegalnej organizacji”

Andżelika Borys: „Chodzi o sformułowanie oskarżenia za działalność w nielegalnej organizacji”

Przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys została dzisiaj, 27 lutego, przesłuchana przez śledczego Departamentu Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej Białorusi.

Andżelika Borys po przesłuchaniu udziela informacji dziennikarzom w towarzystwie prezesa ZPB Mieczysława Jaśkiewicza

Andżelika Borys po przesłuchaniu udziela informacji dziennikarzom w towarzystwie prezesa ZPB Mieczysława Jaśkiewicza

Jak powiedziała po przesłuchaniu na konferencji prasowej działaczka ZPB większość pytań śledczego dotyczyła działalności niezależnego ZPB. Śledczy, powołując się na informację z Ministerstwa Sprawiedliwości Białorusi stwierdził, że Andżelika Borys nie może tytułować się przewodniczącą Rady Naczelnej ZPB, a Mieczysław Jaśkiewicz – prezesem ZPB, gdyż na Białorusi istnieje organizacja o takiej nazwie, kierowana przez inne osoby.

Na razie przeciwko Andżelice Borys i Mieczysławowi Jaśkiewiczowi nie zostało wszczęte formalne postępowanie karne bądź administracyjne.

– Komitetowi Kontroli Państwowej zlecono prawdopodobnie zebranie dowodów na to, że niezależny Związek Polaków prowadzi aktywną działalność nie mając do tego prawa, jako organizacja niezarejestrowana w białoruskim Ministerstwie Sprawiedliwości – przypuszcza Andżelika Borys.

To, że zajmuje się tym Komitet Kontroli Państwowej tłumaczy się natomiast tym, że do tej właśnie instytucji zostały przekazane skonfiskowane Andżelice Borys przez białoruskich celników na granicy projekty umów o współpracy ZPB z partnerami w Polsce. – Projekty te nie zostały podpisane, więc nie mogą być dowodem na otrzymanie pomocy finansowej z Polski – tłumaczy Borys. Według niej brak dowodów na to spowodował, że Komitet Kontroli Państwowej zaczął wzywać na przesłuchania nauczycieli języka polskiego, aby te potwierdzili, że pomoc z Polski do niezależnego ZPB jednak płynie.

Trudno powiedzieć jakie będą konsekwencje działań, prowadzonych przez Komitet Kontroli Państwowej Białorusi. – W przypadku najczarniejszego scenariusza może zostać wszczęta sprawa karna za działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji, na dodatek finansowanej zza granicy, przeciwko czołowym działaczom ZPB – przypuszcza Andżelika Borys. Odpowiedzialność za powyższą „zbrodnię” przewiduje nawet pozbawienie wolności do dwóch lat.

Czołowi działacze ZPB to sama przesłuchana, pełniąca funkcję przewodniczącej Rady Naczelnej ZPB, Mieczysław Jaśkiewicz, prezes Zarządu Głównego ZPB, wiceprezes ZG ZPB Helena Dubowska oraz inni aktywni działacze organizacji.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • MSZ Polski powinno wziąć głos w danej sprawie psześladowania mniejszosci polskiej na Białorusi.

Skomentuj

Skip to content