HomeHistoriaOdsłonięcie tablicy upamiętniającej Ludwika Narbutta

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Ludwika Narbutta

W niedzielę 21 kwietnia w Lidzie odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy ku czci Ludwika Narbutta, Naczelnika Wojskowego lidzkiego powiatu, który zginął pod Dubiczami 5 maja 1863 roku.

Hołd bohaterowi powstania styczniowego oddali biskup Aleksander Kaszkiewicz i konsul Andrzej Chodkiewicz

Hołd bohaterowi powstania styczniowego oddali biskup Aleksander Kaszkiewicz i konsul Andrzej Chodkiewicz

Tragiczny los spotkał nie tylko bohatera Ziemi Lidzkiej Ludwika Narbutta, którego upamiętnia tablica, ale smutny los przypadł w udziale również tej tablicy. Ponieważ podczas tej uroczystości tablicę odsłonięto już po raz trzeci. W roku 1938 przypadała 75. rocznica powstania styczniowego. Mieszkańcy Ziemi Lidzkiej postanowili uczcić pamięć swego bohatera. W maju tegoż roku w uroczystej oprawie w ścianę kościoła pijarów w Lidzie została wmurowana tablica pamiątkowa. Niestety, rok później, we wrześniu 1939 roku, zaraz po wkroczeniu wojsk radzieckich, pijarzy postanowili zamurować tablicę, tym sposobem ratując ją od zniszczenia.

Dzięki staraniom lidzkich Polaków po raz drugi tablica dedykowana Ludwikowi Narbuttowi została odsłonięta pod koniec 1989 roku. Zawisła na starym swoim miejscu, na ścianie dawnego kościoła pijarskiego. Jednak tablica długo nie wisiała, ponieważ dawny kościół pijarów został przekazany Cerkwi prawosławnej. 17 czerwca 1996 roku wierni prawosławnej parafii usunęli tablicę.

Inicjatorem ponownego odsłonięcia tablicy narbuttowskiej był Stanisław Uszakiewicz, którego wspierali członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej oraz księża lidzkich parafii.

W uroczystości wzięli udział ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz, Konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej Aleksander Kołyszko, przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi z Lidy, Grodna i Brześcia oraz parafianie kościoła pw. Św. Józefa Kalasancjusza w Lidzie.

– Tablica, która przez wiele lat upamiętniała ucznia szkoły pijarskiej w Lidzie Ludwika Narbutta , wraca, co prawda na nowe miejsce, ale też przy świątyni pijarów. Po 75 latach od pierwszego odsłonięcia tablica ta znowu będzie przypominała mieszkańcom Lidy wielkiego rodaka, dowódcę, bojownika o wolność Białorusi i Polski, Ludwika Narbutta – powiedział w swoim przemówieniu do zebranych Konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz.

 zpb.org.pl

 

Skomentuj

Skip to content