HomeSpołeczeństwoPolonijne media w Europie solidarne z Polakami na Białorusi

Polonijne media w Europie solidarne z Polakami na Białorusi

Zapis o potrzebie solidaryzowania się z niezależnymi organizacjami i mediami Polaków na Białorusi znalazł się w tekście uchwały Konferencji „Przyszłość mediów polonijnych w Europie”, która odbyła się w dniach 28-30 listopada w szwedzkim Malmö.

Konferencja_w_Szwecji_uczestnicy

Zdjęcie pamiątkowe uczestników i gości konferencji

W międzynarodowym forum mediów, wydawanych przez organizacje i środowiska Polaków w Europie Zachodniej i Wschodniej uczestniczyli wydawcy i twórcy czasopism, portali internetowych, radia i telewizji z Austrii, Białorusi, Czech, Danii, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Rosji, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz redaktorzy z mediów, wydawanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Konferencja_w_Szwecji_Pilat_Sygnarek

Teresa Sygnarek i Tadeusz Adam Pilat

Konferencja_w_Szwecji_sala_03

Podczas konferencji

Organizatorem Konferencji „Przyszłość mediów polonijnych w Europie” było Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, a współorganizatorami Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął zaś Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Schetyna.

Konferencja_w_Szwecji_sala_01

Wśród gości konferencji, która zebrała około trzydziestu przedstawicieli mediów z 12 krajów Europy Zachodniej i Wschodniej, był przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, izby opiekującej się Polonią i Polakami za Granicą, senator Leszek Czarnobaj. Polski resort dyplomatyczny, przyznający fundusze między innymi na rozwój i funkcjonowanie mediów polonijnych na całym świecie, reprezentowali Wojciech Tyciński, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ oraz Barbara Sośnicka, kierowniczka Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Sztokholmie. W konferencji uczestniczyli też najwyżsi przedstawiciele Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych – Helena Miziniak, prezydent EUWP oraz Tadeusz Adam Pilat, prezydent honorowy EUWP.

Konferencja_w_Szwecji_Czarnobaj

Senator RP Leszek Czarnobaj

Konferencja_w_Szwecji_Wojciech_Tycinski_01

Wojciech Tyciński, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ

Konferencja_w_Szwecji_Miziniak

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak

Konferencja_w_Szwecji_Pilat

Tadeusz Adam Pilat, prezydent honorowy EUWP

W obecności tak wysokich i wpływowych gości uczestnicy konferencji mieli okazję zaprezentować tworzone przez nich media oraz podyskutować o problemach funkcjonowania redakcji w poszczególnych krajach i społecznościach polonijnych. Z dyskusji wyłonił się obraz mediów polonijnych w Europie, który pokazał, że każde medium, niezależnie od kondycji finansowej i zasięgu oddziaływania, stanowi wartość niezastąpioną dla społeczności Polaków, zamieszkujących ten czy inny kraj. Z tego spostrzeżenia uczestnikom konferencji nasunęła się konstatacja, która znalazła odzwierciedlenie w tekście uchwały forum, a mianowicie – stwierdzenie, iż media, tworzone przez Polaków i dla Polaków w każdym kraju muszą być postrzegane, jako instytucje sprzyjające integracji i aktywizacji działalności środowisk Polaków, w których i dla których one funkcjonują. Przy czym duże zróżnicowanie mediów, wynikające z tego, że niektóre z nich osiągnęły sukces komercyjny, jak portal Polaków w Wielkiej Brytanii Londynek.net, a inne borykają się z problemami przeżycia, nie może stanowić podstawy do dyskryminacji, czy protekcjonalnego traktowania tych „słabszych” zarówno przez lepiej prosperujące media, organizacje polonijne, jak i instytucje Państwa Polskiego, odpowiedzialne za wspieranie Polonii i Polaków za Granicą.

Konferencja_w_Szwecji_Teresa_Sygnarek

Teresa Sygnarek, redaktor naczelna czasopisma „Polonia Nowa” (Szwecja)

Konferencja_w_Szwecji_Szwecja_Literaci

Janusz Szkwarek, portal E-Literaci (Szwecja)

Konferencja_w_Szwecji_Wielka_Brytania

Adrianna Chodakowska, redaktor naczelna portalu Londynek.net (Wielka Brytania)

Konferencja_w_Szwecji_Mariusz_Michalski

Mariusz Michalski, czasopismo „Polonika” (Austria)

Konferencja_w_Szwecji_Ukraina

Teresa Dutkiewicz, redaktor naczelna czasopisma „Nasze Drogi” (Ukraina)

Konferencja_w_Szwecji_Pis

Andrzej Pisalnik, redaktor naczelny portalu Znadniemna.pl (Białoruś)

Konferencja_w_Szwecji_Dania

Wiesław Lewicki, redaktor i wydawca mediów w Niemczech i Belgii

Konferencja_w_Szwecji_Iness_Todryk_Pisalnik

Iness Todryk-Pisalnik, redaktor naczelna gazety „Głos znad Niemna na uchodźstwie” (Białoruś)

Konferencja_w_Szwecji_Niemcy_Zajac

Alexander Zając, redaktor naczelny i wydawca „Magazyn Polonia” (Niemcy)

Konferencja_w_Szwecji_Litwa

Mirosław Juchniewicz, dyrektor generalny Radia „Znad Wilii” (Litwa)

Konferencja_w_Szwecji_Irlandia

Wojciech Białek, dyrektor portalu Together-razem.org i Radia Razem life 103 FM (Irlandia)

Konferencja_w_Szwecji_Rosja_Konopielko

Teresa Konopielko, redaktor naczelna czasopisma „Gazeta Petersburska” (Rosja)

Konferencja_w_Szwecji_Czechy_Rylko

Jan Ryłko, wydawca czasopisma „Zwrot” (Czechy)

Konferencja_w_Szwecji_Hiszpania

Artur Hryniszyn, portal Nasz Dom (Hiszpania)

Konferencja_w_Szwecji_Irlandia_01

Aneta Kubas, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Polska Gazeta” (Irlandia)

Konferencja_w_Szwecji_Roman_Smigielski

Roman Śmigielski, redaktor naczelny i wydawca czasopisma „Informator Polski” i telewizji Polowizja.dk (Dania)

W trosce o harmonijny rozwój mediów polonijnych i sprawiedliwe rozdzielenie środków przyznawanych przez podatnika polskiego na ten cel, uczestnicy Konferencji „Przyszłość mediów polonijnych w Europie” sformułowali do Senatu RP oraz MSZ RP szereg rekomendacji, mających na celu doskonalenie procedur przyznawania dotacji dla mediów polonijnych oraz rozliczania otrzymywanych środków. Przy czym uczestnicy konferencji doskonale zdają sobie sprawę z niezwykle zróżnicowanej specyfiki funkcjonowania mediów w poszczególnych krajach, na przykład – na Białorusi, gdzie wydawnictwa Związku Polaków na Białorusi funkcjonują de facto w warunkach konspiracji i są narażone na szykany i represje ze strony władz w Mińsku.

Konferencja_w_Szwecji_sala_02

Tadeusz Adam Pilat zgłasza postulat dotyczący sytuacji mediów polskich na Białorusi do uchwały konferencji

W trosce o działających w warunkach dyktatury Aleksandra Łukaszenki kolegów z Białorusi przedstawiciele mediów polonijnych w Europie zobowiązali się do występowania wspólnym frontem w obronie mediów polskich na Białorusi w przypadku stosowania wobec nich represji przez panujący na Białorusi niedemokratyczny reżim polityczny. Odpowiedni zapis włączono do tekstu uchwały Konferencji „Przyszłość mediów polonijnych w Europie”, przyjętej jednogłośnie przez uczestników tego forum.

Konferencja_w_Szwecji_Teresa_Sygnarek_uchwala

Teresa Sygnarek prezentuje tekst uchwały konferencji

Konferencja_w_Szwecji_przedstawiciele_MSZ_Senatu

Goście konferencji: Barbara Sośnicka, kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Sztokholmie, Wojciech Tyciński, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ , Helena Miziniak, prezydent EUWP i senator RP Leszek Czarnobaj

W dokumencie końcowym Konferencji znalazł się także postulat o konieczności zwoływania podobnych spotkań z udziałem przedstawicieli mediów, zarówno ze wschodu, jak i zachodu Europy, nie rzadziej niż raz do roku. W tym celu uczestnicy Konferencji powołali grupę roboczą, odpowiedzialną za organizację przyszłych konferencji. Na czele grupy stanęła Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, a jednocześnie redaktor naczelna ukazującego się w tym kraju czasopisma „Polonia Nowa”. W skład grupy, przygotowującej Konferencję „Przyszłość mediów polonijnych w Europie”- 2015 weszli także: Wiesław Lewicki (Belgia/Niemcy), Jan Ryłko (Czechy), Wojciech Białek (Irlandia) oraz Andrzej Pisalnik (Białoruś).

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content