HomeOświataZPB partnerem merytorycznym „Wspólnoty Polskiej” w dziedzinie oświaty

ZPB partnerem merytorycznym „Wspólnoty Polskiej” w dziedzinie oświaty

Certyfikat dla Związku Polaków na Białorusi, jako partnera merytorycznego programu „Wsparcie metodyczne nauczycieli polonijnych”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej odebrała przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys w minioną sobotę, 29 listopada, na konferencji oświatowej w Pułtusku pt. „Dwujęzyczność w teorii i praktyce”.

Wiceprezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Bonisławski i Andżelika Borys, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB, fot.: facebook.com

Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski i Andżelika Borys, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB, fot.: facebook.com

Dokument, potwierdzający kompetencję ZPB, jako najbardziej odpowiedniego na Białorusi partnera „Wspólnoty Polskiej” w zakresie wsparcia metodycznego nauczycieli języka polskiego, wręczył działaczce polskiej z Białorusi wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski.

Dariusz Bonisławski gratuluje  Andżelice Borys otrzymania Certyfikatu

Dariusz Bonisławski gratuluje Andżelice Borys otrzymania Certyfikatu partnera merytorycznego programu „Wsparcie metodyczne nauczycieli polonijnych”, fot. : facebook.com

– Oznacza to, że Związek Polaków, mimo tego, iż działa bez akceptacji władz w Mińsku, potrafi skutecznie realizować na Białorusi zadania, przewidziane programem MEN „Wsparcie metodyczne nauczycieli polonijnych” – tłumaczy sens wyróżnienia Andżelika Borys. Przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB dodaje, iż w tym roku ZPB potrafił zorganizować cały cykl warsztatów metodycznych w Grodnie dla nauczycieli języka polskiego z całej Białorusi. – Dzięki nam w ciągu roku nauczyciele z Białorusi wielokrotnie wyjeżdżali także do Polski, gdzie uczestniczyli w szkoleniach i innych przedsięwzięciach oświatowych – dodaje Borys.

Zdjęcie pamiątkowe uczestników konferencji w Pułtusku, fot.: facebook. com

Zdjęcie pamiątkowe uczestników konferencji w Pułtusku, fot.: facebook. com

Wkład Andżeliki Borys i ZPB w rozwój oświaty polskiej na Białorusi został doceniony także przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Nasza koleżanka, jako jedyna przedstawicielka organizacji polskich na Białorusi weszła bowiem w skład Rady Oświaty Polonijnej przy MEN, której posiedzenie odbyło 27 listopada w Warszawie.

Zdjęcie pamiątkowe uczestników Rady Oświaty Polonijnej z udziałem Minister Edukacji Narodowej RP Joanny Kluzik-Rostkowskiej (w centrum), fot.: men.gov.pl

Zdjęcie pamiątkowe uczestników Rady Oświaty Polonijnej z udziałem Minister Edukacji Narodowej RP Joanny Kluzik-Rostkowskiej (w centrum), fot.: men.gov.pl

Do zadań Rady Oświaty Polonijnej przy MEN, której pracom przewodniczy Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, należy m.in. przygotowywanie opinii dla Ministra na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą i przedstawianie propozycji rozwiązań w tym obszarze. Rada konsultuje też projekty aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w tym zakresie.

Podczas posiedzenia Rady Oświaty Polonijnej przy MEN jej uczestnicy opowiadali o specyfice nauczania języka polskiego w swoich krajach zamieszkania. Andżelika Borys podkreślała miedzy innymi znaczenie Karty Polaka, jako instrumentu pobudzającego mieszkańców Białorusi, ubiegających się o ten dokument, do podjęcia nauki języka polskiego. – Wielu mieszkańców Białorusi uczestniczy w tych lekcjach, które na terenie kraju realizowane są nawet przez prywatne podmioty – mówiła Borys.

W posiedzeniu Rady Oświaty Polonijnej przy MEN uczestniczyli jej członkowie z m.in. USA, Belgii, Białorusi, Litwy, Łotwy, Francji, Argentyny, Rosji, Kanady i Niemiec.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content