HomeKulturaNowy zarząd Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB

Nowy zarząd Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB

Walne zebranie Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi wybrało w poniedziałek, 24 listopada, nowe kierownictwo organizacji. Prezesem została Janina Pilnik, a przyczyną wyborów stała się dymisja, ze względu na stan zdrowia, założyciela i niezmiennego od 22 lat prezesa Towarzystwa Stanisława Kiczki.

Wybory_TPP_podziekowanie

Kierownictwo ZPB i koledzy z Towarzystwa Plastyków Polskich dziękują ustępujacemu prezesowi Stanisławowi Kiczce za wieloletnią pracę

Zasłużony działacz ZPB od początków istnienia organizacji, założyciel Towarzystwa Plastyków Polskich Stanisław Kiczko podał się do dymisji, gdyż po niedawno przeżytym zawale stwierdził, iż powinien ustąpić ze stanowiska na rzecz młodszych kolegów.

Wybory_TPP_Stanislaw_Kiczko

Stanisław Kiczko

Na walnym zebraniu organizacji plastyków obecni byli między innymi prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz, jego zastępczyni Helena Dubowska oraz kierowniczka Działu Kultury ZPB Weronika Szarejko. W obecności kierownictwa ZPB Stanisław Kiczko podziękował swoim kolegom malarzom za wieloletnią i owocną współpracę, prosząc o wybranie nowego prezesa i zarządu TPP.

Wybory_TPP_Podziekowania_Jaskiewicz_Kiczko

Mieczysław Jaskiewicz, prezes ZPB składa podziękowanie

Przyjmując dymisję twórcy TPP przy ZPB koledzy Stanisława Kiczki serdecznie dziękowali mu za to, że potrafił stworzyć prężną organizację twórców, za to, że znajdował czas dla każdego zrzeszonego w TPP artysty, wspierając rozwój twórczy kolegów poprzez organizowanie plenerów, wystaw zbiorowych i indywidualnych członków Towarzystwa.

Wybory_TPP_podziekowanie_Brysacz_Kiczko

Walentyna Brysacz w imieniu Zarządu TPP składa podziękowanie Stanisławowi Kiczce

– Pan Stanisław potrafił nas zjednoczyć i kierować Towarzystwem ponad podziałami i konfliktami, które są nieuniknione w środowisku artystycznym – ocenił zalety odchodzącego prezesa TPP jego młodszy kolega Wasyl Martyńczuk.

Wybory_TPP_Wasyl_Martynczuk

Przemawia Wasyl Martyńczuk

– Pana Stanisława nie da się zastąpić, ale nie mamy innego wyjścia – mówiła prowadząca zebranie Walentyna Brysacz.

Wybory_TPP_Podziekowania_Kiczce

Ustępującemu prezesowi dziękuje Weronika Szarejko, kierownik Działu Kultury ZPB

Ze słowami podziękowania do ustępującego ze stanowiska prezesa TPP wystąpili także prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz oraz kierowniczka Działu Kultury Związku Polaków Weronika Szarejko. Od Zarządu Głównego ZPB oraz od zarządu TPP przy ZPB Stanisław Kiczko otrzymał cenne prezenty, po czym wszyscy zgromadzeni odśpiewali mu „Sto lat”.

Wybory_TPP_podziekowanie_sto_lat

„Sto lat” dla ustępującego prezesa

Po przyjęciu dymisji ustępującego prezesa członkowie Towarzystwa Plastyków Polskich wyłonili kandydatów na następcę Stanisława Kiczki. Zgłoszono dwie osoby: współpracującą z ustępującym prezesem przez wiele lat w jego zarządzie Janinę Pilnik oraz Gennadiusza Pickę.

Wybory_TPP_Igor_Kiebiec

W debacie przedwyborczej przemawia Igor Kiebiec

Wybory_TPP_Jan_Rusaczek

Przemawia Jan Rusaczek

Wybory_TPP_publicznosc

Obaj kandydaci przedstawili kolegom swoje programy wyborcze, po czym doszło do głosowania. Zwyciężyła Janina Pilnik stosunkiem głosów 29 do 10, oddanych na Gennadiusza Pickę.

Wybory_TPP_Gennadiusz_Picko

Nowo wybrany wiceprezes TPP Gennadiusz Picko

Wybory_TPP_Janina_Pilnik_01

Nowo wybrana prezes TPP Janina Pilnik

Nowo wybrana prezes zaproponowała rywalowi objęcie funkcji swojego zastępcy, co jej zdaniem równoważyłoby interesy grup, stojących za kandydatami na prezesa TPP.
Po wyborze ścisłego kierownictwa swojej organizacji plastycy wyłonili siedmioosobowy zarząd TPP przy ZPB. Weszli do niego, poza nowo wybranymi panią prezes i jej zastępcą: Wacław Romaszko, Andrzej Filipowicz, Natalia Klimowicz, Ryszard Dalkiewicz oraz Jan Rusaczek.

Wybory_TPP_glosowanie_01

Podczas głosowania

Wybory_TPP_glosowanie

Wybory_TPP_Janina_Pilnik

Nowo wybrana prezes TPP Janina Pilnik dziękuje za zaufanie

Stanisław Kiczko podziękował kolegom za mądry i dojrzały wybór, życząc swojej następczyni sukcesów i ofiarując pomoc w organizacji pracy zarządu.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content