HomeBiałoruśCzy Litwa zostawi tylko jedno przejście na granicy z Białorusią?

Czy Litwa zostawi tylko jedno przejście na granicy z Białorusią?

Przedostatnie z dwóch, funkcjonujących jeszcze, przejść granicznych na białorusko-litewskiej granicy w Soleczniki/Bieniakonie może przestać działać już w maju tego roku. Pisze o tym rosyjski dziennik Kommiersant, powołując się na opinię dyrektora rosyjskiego przedstawicielstwa międzynarodowej firmy logistycznej FM Logistic Jarosława Biełousowa.

Ekspert wskazuje, iż obecnie samochody ciężarowe, przekraczające granicę przez białorusko-litewskie przejścia Kamienny Łog/Miedniki oraz Bieniakonie/Soleczniki czekają w kolejce do wjazdu na Białoruś przez 5-6 dni. Termin oczekiwania na przekroczenie granicy w przeciwnym kierunku wynosi z kolei nawet 20 dni.

Nie o wiele lepiej sytuacja z przekroczeniem granicy Unii Europejskiej wygląda białorusko-polskiej granicy.

Długie oczekiwanie spowodowało nawet podwójny wzrost kosztów przewozów towarów między Unią Europejską, a unią celną Związku Białorusi i Rosji (ZBiR).

Kryzys przewozów ciężarowych przez granicę między Unii Europejskiej i ZBiR pogłębia się od zawieszenia przez Polskę ruchu na przejściu Kuźnica/Bruzgi. Zostało zamknięte w listopadzie 2021 roku w związku z kryzysem migracyjnym, a konkretnie po bezpardonowej, inspirowanej przez reżim Łukaszenki, próbie siłowego sforsowania przez nielegalnych migrantów przejścia w Kuźnicy i zaatakowania przez nich funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej. W lutym ubiegłego roku sytuacja na granicy pogorszyła się jeszcze bardziej. Polska postanowiła bowiem zawiesić funkcjonowanie przejścia Bobrowniki/ Brzostowica. Doszło też do tymczasowego zawieszenia ruchu na przejściu towarowym Kukuryki/Kozłowicze.

Tym razem stronie polskiej zależało na uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, działacza polskiej mniejszości narodowej na Białorusi i korespondenta polskich mediów, skazanego w sfingowanym procesie na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Łukaszenka na wieść o tym, że Polska mogłaby odblokować przejście w Bobrownikach, w zamian za uwolnienie Poczobuta, odpowiedział, że „człowieka na kawałek granicy nie wymieni”.

Proces izolowania się krajów UE od agresywnego sojuszu białorusko-rosyjskiego postępował w kolejnych miesiącach. Jesienią ubiegłego roku jedno ze swoich przejść na granicy z Białorusią zamknęła Łotwa. Większość przejść na granicy z Rosją zamknęła także przyjęta niedawno do NATO Finlandia, a od 1 marca bieżącego roku decyzją rządu Litwy wstrzymany został ruch na przejściach Ławaryszki/Katłouka i Rajgród/Przewałka.

Znadniemna.pl, fot.: gpk.gov.by

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content