HomeBiałoruśJuż za miesiąc pojawią się pilotażowe egzemplarze paszportów Nowej Białorusi

Już za miesiąc pojawią się pilotażowe egzemplarze paszportów Nowej Białorusi

Poinformował o tym na antenie Belsatu Walery Kawaleuski, przedstawiciel do spraw zagranicznych w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym liderki białoruskich sił demokratycznych Swiatłany Cichanouskiej.

Odpowiedzialny za zagraniczne kontakty opozycyjny polityk zaznaczył, że zamówienie na produkcję pilotażowego nakładu tak zwanych paszportów Nowej Białorusi (mających na celu zastąpić paszporty narodowe, których wydawanie przebywającym na wymuszonej emigracji Białorusinom ograniczył reżim Łukaszenki -red.) już zostało złożone na Litwie.

Jak tłumaczy polityk pilotażowy nakład nowych dokumentów podróży dla obywateli białoruskich, wyjętych spod prawa przez dyktatorski reżim, jest potrzebny do rozpoczęcia procedury uznawalności nowych paszportów przez rządy innych krajów. – Zwracając się z taką prośbą powinniśmy pokazać, jak taki dokument wygląda – wyjaśnił Kawaleuski.

Podkreślił, że pierwsze pilotażowe egzemplarze paszportów Nowej Białorusi zostaną wyprodukowany przed końcem marca bieżącego roku. Polityk zaznaczył, że materiałów, zamówionych do produkcji dokumentu, powinno wystarczyć na wyrób około 30 tys. egzemplarzy paszportów.

– Wydawać je będziemy mogli zacząć jednak dopiero wówczas, kiedy pojawią się pierwsze przypadki uznawalności tego dokumentu przez kraje świata – podkreślił Kawaleuski, zauważając, iż paszport Nowej Białorusi jest częścią  wielkiego projektu. Jego istotnym elementem na stać się organ, który będzie wystawiać nowy dokument. Organ ten, jak tłumaczy polityk, powinien odpowiadać wysokim standardom, związanym między innymi z wymogami bezpieczeństwa, odpowiedzialności prawnej oraz ochrony danych.

Przedstawiciel Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego podkreśla, iż priorytet w otrzymywaniu pierwszych egzemplarzy nowego dokumentu będą mieli Białorusini legalnie przebywający w krajach swojego pobytu. Chodzi o to, iż tacy ludzie już zostali wstępnie sprawdzeni przez migracyjne służby krajów, w których mieszkają.

Zjednoczony Gabinet Przejściowy zwraca także uwagę na polityczne znaczenie projektu paszportu Nowej Białorusi. Ma on nie tylko rozwiązać problemy Białorusinów, wynikające ze statusu bezpaństwowców, na który zostają oni skazani przez reżim Łukaszenki. W Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym są przekonani, że paszport Nowej Białorusi w oczach cywilizowanego świata stanie się skuteczną „odpowiedzią na represyjne działania reżimu Łukaszenki”.

Przedstawiciel Zjednoczonego Gabinetu do spraw zagranicznych planuje zwrócić się do białoruskich społeczności w różnych krajach z prośbą o dołączenie się do udziału w kampanii, mającej na celu stworzenie  Nowemu Narodowemu Paszportowi Białorusi pozytywnego wizerunku w krajach Europy. O sposobach wspierania takiej kampanii Zjednoczony Gabinet Przejściowy będzie informować przez swoje kanały informacyjne.

Znadniemna.pl na podstawie Belsat.eu

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content