HomeSpołeczeństwoNie maleje liczba Białorusinów znajdujących w Polsce schronienie przed reżimem Łukaszenki

Nie maleje liczba Białorusinów znajdujących w Polsce schronienie przed reżimem Łukaszenki

Od sierpnia 2020 roku, czyli od ostatnich, sfałszowanych przez reżim Łukaszenki, wyborów prezydenckich na Białorusi, liczba obywateli tego kraju, posiadających zezwolenie na pobyt w Polsce wzrosła czterokrotnie.

Z raportu, który opublikował Urząd do Spraw Cudzoziemców , wynika, iż wydane przez Polskę Karty Pobytu posiada według stanu na 31 grudnia 2023 roku blisko119 tysięcy obywateli Białorusi, przebywających na terenie Rzeczypospolitej. W sierpniu 2020 roku liczba posiadaczy Kart Pobytu wynosiła zaledwie 28 tysięcy.

Urząd do Spraw Cudzoziemców podkreśla, iż w 2023 roku liczba pozytywnych decyzji, zezwalających Białorusinom na pobyt czasowy w Polsce okazała się dwukrotnie większa niż rok wcześniej. Zdaniem autorów raportu ma to związek z uproszczeniem przepisów, legalizujących pobyt w Polsce  obywatelom Białorusi.

W 2023 roku Białorusini otrzymali w Polsce ok. 59 tys. zezwoleń na pobyt, z czego 57 procent otrzymali mężczyźni.

56 procent zezwoleń wydano ze względu na pracę, 14 proc. ze względu na łączenie rodzin, 3 proc. ze względu na naukę ponad ćwierć, czyli 27 proc. z innego powodu.

Urząd ds. Cudzoziemców odnotował dwa szczyty migracji Białorusinów do Polski. Pierwszy przypada na okres po sfałszowanych przez reżim Łukaszenki wyborach prezydenckich w 2020 roku, a drugi nastąpił po rozpoczęciu wojny Putina z Ukrainą.

Łączna liczba Białorusinów, którzy od 30 września 2020 roku złożyli w Polsce wnioski o ochronę międzynarodową, wyniosła 9512 osób.

W 2020 r. złożono 407 wniosków,

w 2021 r. – 2257 wniosków,

w 2022 r. – 3132 wniosków,

w 2023 r. – 3713 wniosków.

Według  działającego w Polsce Centrum Białoruskiej Solidarności należy stwierdzić kontynuację trendu wzrostowego, jeśli chodzi o  liczbę składanych przez Białorusinów wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Zdaniem CBS oznacza to, że na Białorusi nie maleje poziom represji stosowanych przez reżim wobec obywateli tego kraju.

Od 2021 roku obywatele Białorusi stali się największą grupą, ubiegającą się o ochronę międzynarodową w Polsce. Jednocześnie w latach 2021–2023 ochrony międzynarodowej odmówiono jedynie 81 przybyszom z kraju, rządzonego przez Łukaszenkę. Około 99% Białorusinów uzyskało pozytywne decyzje w swoich sprawach.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w toku znajdowało się 1403 takich spraw.

Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej stanowią jedynie 4% ogólnej liczby wniosków składanych w celu legalizacji pobytu w Polsce.

Znadniemna.pl za Urząd do Spraw Cudzoziemców

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content