HomePosts Tagged "Urząd do spraw Cudzoziemców"

Od sierpnia 2020 roku, czyli od ostatnich, sfałszowanych przez reżim Łukaszenki, wyborów prezydenckich na Białorusi, liczba obywateli tego kraju, posiadających zezwolenie na pobyt w Polsce wzrosła czterokrotnie. Z raportu, który opublikował Urząd do Spraw Cudzoziemców , wynika, iż wydane przez Polskę Karty Pobytu posiada według stanu

Statystykę opartą na danych Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Urzędu do spraw Cudzoziemców zaprezentował kanał Białorusini w Polsce w komunikatorze Telegram. Większość obywateli Białorusi otrzymała zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego rodowodu i posiadania Karty Polaka. Takich osób jest niemal 28 tysięcy. Prawie 20

Skip to content