HomeBiałoruśDla Białorusinów, którzy nie mogą wrócić do domu, MSW Litwy proponuje wydanie zezwolenia na pobyt na dłuższy okres

Dla Białorusinów, którzy nie mogą wrócić do domu, MSW Litwy proponuje wydanie zezwolenia na pobyt na dłuższy okres

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy ogłosiło dzisiaj, 11 października, że proponuje wydawanie zezwoleń na pobyt obywatelom Białorusi, którzy nie są w stanie powrócić do kraju ojczystego na dłuższy okres, oraz że powinny one być odnawiane co trzy lata, a nie co rok.

Minister Spraw Wewnętrznych Litwy Agnė Bilotaitė przygotowała projekt nowelizacji ustawy o statusie prawnym cudzoziemców, która umożliwiłaby wydawanie trzyletnich zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemcom, którzy nie mogą wrócić do swojego kraju.

Przepis ten miałby zastosowanie do cudzoziemców prześladowanych przez niedemokratyczny reżim, którzy doświadczyli lub mogą doświadczyć represji ze strony tego reżimu i którzy w związku z tym nie są w stanie powrócić do kraju pochodzenia.

Obecnie zezwolenia na pobyt czasowy wydawane są na okres maksymalnie jednego roku, głównie obywatelom Białorusi.

Według minister, wydanie zezwolenia na pobyt na dłuższy okres Białorusinom, którzy uciekli przed represjami reżimu, zmniejszyłoby również obciążenie pracą Departamentu Migracji.

Według danych ministerstwa, obywatelom Białorusi, którzy uciekli przed prześladowaniami na Litwie, wydano ponad 700 zezwoleń na pobyt czasowy.

Proponuje się, aby nowy przepis ustawy miał zastosowanie do wszystkich nowych i już złożonych przez cudzoziemców wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, co do których nie podjęto decyzji przed wejściem w życie nowelizacji.

Znadniemna.pl/BNS/Fot.: BNS/Skirmantas Lisauskas

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content