HomeKonkursy i ogłoszeniaW Warszawie wykształcą kadrę dyplomatyczną dla przyszłej demokratycznej Białorusi

W Warszawie wykształcą kadrę dyplomatyczną dla przyszłej demokratycznej Białorusi

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi nabór do IV edycji Studium Dyplomatycznego. Termin naboru zgłoszeń upływa już za kilka dni – 15 października i odbywa się pod hasłem „Nowe Kadry dla Nowej Białorusi”.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do IV edycji Studium Dyplomatycznego opublikowane jest na stronie internetowej Studium Europy Wschodniej. Czytamy w nim, że tegoroczna edycja Studium Dyplomatycznego jest kontynuacją specjalistycznego programu kształcenia w ramach programu „Solidarni z Białorusią”. Uczestnikami mogą być obywatele Białorusi, absolwenci studiów wyższych.

Organizatorzy podkreślają także, iż „STUDIUM DYPLOMATYCZNE to unikatowy modułowy program, mający na celu kształcenie w Polsce nowych białoruskich kadr dyplomatycznych”.

Z ogłoszenia dowiadujemy się także, że Kurs będzie obejmował m.in. „analizę sytuacji politycznej

na Białorusi i na obszarze postsowieckim, teorię i praktykę polityki i dyplomacji, politykę zagraniczną

i bezpieczeństwa, protokół dyplomatyczny, prawo międzynarodowe itd.”

Organizatorzy kursu zapewniają, że kształcenie będzie prowadzone przy udziale doświadczonych wykładowców i dyplomatów, we współpracy z Akademią Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rrzeczypospolitej Polskiej.

Wobec kandydatów do Studium Dyplomatycznego stawiane są następujące wymagania:

obywatelstwo białoruskie;

ukończone studia wyższe (preferowane specjalności: prawo, historia, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne i pokrewne);

znajomość i zainteresowanie zagadnieniami z zakresu polityki i stosunków międzynarodowych regionu Europy Środkowo-Wschodniej;

znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 ( czyli: umożliwiająca czynny udział w zajęciach programowych);

znajomość języka polskiego na poziomie rozumienia wykładów;

limit wiekowy kandydatów: do 35 lat.

WYMAGANE DOKUMENTY:

wypełniony Kwestionariusz kandydata ( Kwestionariusz do pobrania TUTAJ)

kopia białoruskiego paszportu;

kopia dyplomu/zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych wraz z uzyskanym stopniem naukowym;

CV zawierające informacje o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu, publikacjach, tematach prac dyplomowych oraz znajomości języków;

list motywacyjny (do 2000 znaków);

UWAGA: dokumenty aplikacyjne są przyjmowane wyłącznie jednym plikiem w PDF;

Organizatorzy OFERUJĄ:

bezpłatne studia;

unikatowy, modułowy program kształcenia, skierowany przede wszystkim na zdobycie doświadczenia i umiejętności praktycznych;

językami wykładowymi kursu są: polski, angielski, białoruski, rosyjski;

intensywny lektorat języka polskiego podczas trwania programu;

intensywny lektorat języka francuskiego podczas trwania programu;

możliwość odbycia praktyk w renomowanych instytucjach polskich, a w miarę możliwości także

między- i ponadnarodowych;

comiesięczne stypendium w wys. 2400 PLN (wypłacane tylko w czasie pobytu w Polsce);

limit miejsc: 20.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2023 r., do 23:59 czasu polskiego.

Wymagane dokumenty prosimy wysyłać na adres: [email protected]

Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie lub nie będą spełniać wyżej wymienionych wymogów, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

Program będzie realizowany w Warszawie. Pobyt w Warszawie jest warunkiem otrzymania stypendium i uczestnictwa w Programie.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się: 20–25 października 2023 roku.

Ogłoszenie wyników: do 30 października 2023 roku.

Przyjazd do Warszawy: do 30 listopada 2023 roku.

Rozpoczęcie wykładów: 30 listopada 2023 roku.

Całość kosztów uczestnictwa w Programie zostanie pokryta ze środków pomocowych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach projektu „Solidarni z Białorusią’’.

 Znadniemna.pl za Studium.uw.edu.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content