HomeReligiaW Wornianach poświęcono złączone krzyże katolicki i prawosławny

W Wornianach poświęcono złączone krzyże katolicki i prawosławny

Niezwykłe świadectwo braterskiej jedności chrześcijan wyznania katolickiego i prawosławnego dali proboszczowie i wierni katolickiej i prawosławnej parafii w miejscowości Worniany (rejon ostrowiecki, obwód grodzieński). Miejscowi katolicki i prawosławny proboszczowie wspólnie poświęcili symbole wiary chrześcijańskiej, które zostały wykonane w wersjach katolickiej oraz prawosławnej, złączone wspólną poziomą belką i ustanowione na miejscowym cmentarzu.

Złączone krzyże katolicki i prawosławny zostały ustanowione w Wornianach z inicjatywy proboszcza miejscowej parafii katolickiej księdza Wiktora Zacharewskiego. Pomysł katolickiego kolegi spodobał się proboszczowi prawosławnemu, ojcu Mikołajowi Uciekałce, który wspólnie z księdzem Zacharewskim w obecności licznie przybyłych na cmentarz w Wornianach miejscowych wiernych katolickich i prawosławnych poświęcił złączone symbole wiary.

Ksiądz katolicki Wiktor Zacharewski święci złączone krzyże, fot.: Varnyany.www.by

 

Złączone krzyże święci prawosławny proboszcz, ojciec Mikołaj Uciekałko

Po ceremonii poświęcenia krzyży obaj kapłani po kolei odprawili na cmentarzu krótkie nabożeństwa za zmarłych. Gromadzący się na terenie nekropolii katolicy i prawosławni modlili się pod przywództwem obu kapłanów, demonstrując w ten sposób wspólny charakter wiary chrześcijańskiej niezależnie od tego, czy jest wyznawana w obrządku katolickim, czy też prawosławnym.

Na stronie katolickiej parafii pw. Św. Jerzego w Wornianach czytamy, że jej proboszcz ks. Wiktor Zacharewski, który zainicjował ustanowienie na cmentarzu złączonych krzyży katolickiego i prawosławnego, uważa, że miasteczko Worniany, w którym są obecne zarówno kościół katolicki, jak też cerkiew prawosławna, od dawna potrzebowało obiektu, który byłby wspólnym symbolem dla obu wyznań, współistniejących w duchu zgody i wzajemnego szacunku.

Katolicki i prawosławny kapłani na uroczystości poświęcenia złączonych krzyży w Wornianach, fot.: Varnyany.www.by

„Jeśli prześledzimy historię Wornian, to zauważymy, że dawniej mieszkali tutaj przeważnie katolicy. Stopniowo, jednak, szczególnie w czasach sowieckich, zaczęli tutaj przybywać wyznawcy prawosławia. Wielu z nich, dopóki w Wornianach nie wzniesiono cerkwi, przychodziło modlić się do kościoła, ale teraz, kiedy cerkiew prawosławna już jest, mają oni szczęście, że mogą chodzić do własnej świątyni. W każdej miejscowości do najważniejszych miejsc należą świątynie oraz cmentarze. W Wornianach mamy zarówno kościół, jak też cerkiew, ale cmentarz mamy wspólny. Spoczywają na nim wszyscy zmarli niezależnie od wyznania. Stąd pomysł, aby to na cmentarzu właśnie pojawiły się złączone krzyże” – czytamy na witrynie internetowej katolickiej parafii pw. Św. Jerzego w Wornianach.

Tamże czytamy wyznanie ks. Wiktora Zacharewskiego, którego cieszy, że jego prawosławny kolega – ojciec Mikołaj – poparł pomysł ustanowienia złączonych krzyży i zgodził się wziąć udział w ceremonii ich wspólnego poświęcenia wraz z figurką Matki Bożej, ustanowionej pomiędzy symbolami Męki Chrystusowej.

Kompozycję ze złączonych krzyży zdobi figurka Matki Bożej, fot.: Varnyany.www.by

Poświęcenie krzyży odbyło się w Wornianach 8 września. Właśnie na ten dzień przypada Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, której figura zdobi ekumeniczną kompozycję.

Znadniemna.pl na podstawie Varnyany.www.by, fot.: Varniany.www.by

Najnowsze komentarze

  • To wzorzec postępowania i budowania wzajemnego zaufania i jedności .

Skomentuj

Skip to content