HomeSpołeczeństwoBiałorusini na drugim miejscu pod względem liczby otrzymywanych polskich wiz

Białorusini na drugim miejscu pod względem liczby otrzymywanych polskich wiz

Z komunikatu, opublikowanego przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wynika ,że w okresie ostatnich 30 miesięcy Polska wydała obywatelom Białorusi 586 171 wiz Schengen oraz  wiz krajowych łącznie. Jest to drugi wynik pod względem otrzymanych polskich wiz po obywatelach Ukrainy, którym wystawiono łącznie 990 116 wiz krajowych i Schengen.

Z opublikowanych przez MSZ RP danych wynika, że  liczba polskich wiz krajowych, otrzymanych przez  Ukraińców i Białorusinów znacznie przewyższa liczbę wydawanych im wiz Schengen. Białorusini otrzymali razem 534 557 polskich wiz krajowych , a Ukraińcy odpowiednio – 988 086.

Statystyka wiz polskich, wydanych w ciągu ostatnich 30 miesięcy, Screenshot ze strony: Gov.pl, Źródło: MSZ RP

Tak duża liczba wydanych przez Polskę wiz krajowych Białorusinom i Ukraińcom może się tłumaczyć dużą liczbą posiadaczy w tych krajach Karty Polaka, uprawniającej do otrzymania polskiej wizy krajowej nieodpłatnie. Na Białoruś i Ukrainę przypada większość wniosków składanych przez obywateli tych krajów ubiegających się o dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Do 2021 roku od obywateli Białorusi wpłynęło takich wniosków 162 tysiące, a od obywateli Ukrainy – 147 tysięcy.

 Znadniemna.pl na podstawie Gov.pl, fot.: Reform.by

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content