HomeSpołeczeństwoBiałystok solidarny z Andrzejem Poczobutem

Białystok solidarny z Andrzejem Poczobutem

Radni Białegostoku oraz mieszkańcy stolicy Podlasia w poniedziałek, 27 lutego, potępili wyrok ośmiu lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, wydany przez dyktatorski reżim Łukaszenki  na Andrzeja Poczobuta, już od 23 miesięcy przebywającego w łukaszenkowskich więzieniach i aresztach.

Białostoccy radni uchwalili Stanowisko, w którym potępili „bezprawne skazanie” na 8 lat więzienia działacza mniejszości polskiej na Białorusi i dziennikarza, podkreślając przy tym, że  jest to ewidentny przykład łamania praw człowieka i praw polskiej mniejszości na Białorusi.

„Domagamy się niezwłocznego uwolnienia Andrzeja Poczobuta i wszystkich więźniów politycznych na Białorusi oraz wzywamy władze białoruskie do zaprzestania antypolskiej kampanii w tym kraju” – głosi przyjęte jednogłośnie stanowisko, którego inicjatorami byli radni Koalicji Obywatelskiej.

Rada Miasta Białegostoku wyraziła też solidarność z bliskimi i przyjaciółmi skazanego i zapewniła o wsparciu dla Polaków na Białorusi, dotkniętych represjami. Radni potępili również takie działania ze strony władz łukaszenkowskich, jak likwidacja polskich szkół, szykanowanie działaczy Związku Polaków na Białorusi czy profanacja i niszczenie polskich miejsc pamięci. Uznali te działania za „wrogie wobec Polski i łamiące reguły prawa międzynarodowego oraz umowy dwustronne między Polską i Białorusią”.

Radni Białegostoku zaapelowali też o sankcje personalne Polski i UE wobec osób, które brały udział w prześladowaniach Andrzeja Poczobuta i innych Polaków na Białorusi. „Każdy akt prześladowania niewinnych ludzi przez państwo białoruskie musi spotkać się ze stanowczą reakcją Polski i demokratycznego świata, zaś wykonawcy tych bezprawnych działań winni ponieść zasłużoną karę” – głosi Stanowisko.

Poniedziałkowym wieczorem Stanowisko białostockich radnych było w centrum uwagi uczestników comiesięcznej akcji solidarności z prześladowanymi na Białorusi Polakami  oraz z więźniami politycznymi reżimu, których liczba w kraju rządzonym przez Łukaszenkę wynosi blisko półtora tysiąca.

Oprócz Andrzeja Poczobuta uczestnicy akcji solidaryzowali się między innymi z laureatem pokojowej Nagrody Nobla, obrońcą praw człowieka Alesiem Bialackim i jego kolegami z Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, których proces toczy się obecnie przed reżimowym białoruskim sądem.

Znadniemna.pl na podst. Polskie Radio Białystok/PAP, Na zdjęciu: Poniedziałkowa akcja solidarności z Andrzejem Poczobutem i innymi więźniami Łukaszenki, fot.: Joanna Sikora

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content