HomeBiałoruśPaweł Łatuszka wnioskuje o objęcie sankcjami „sędziego” Dzmitryja Bubieńczyka

Paweł Łatuszka wnioskuje o objęcie sankcjami „sędziego” Dzmitryja Bubieńczyka

Marionetka reżimu Łukaszenki w Grodzieńskim Sądzie Obwodowym, tak zwany „sędzia” Dzmitryj Bubieńczyk, który obecne prowadzi w trybie tajnym proces dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta, może zostać objęty sankcjami przez Unię Europejską i Ukrainę. Odpowiednie wnioski złożył kierownik Narodowego Zarządu Antykryzysowego białoruskiej opozycji oraz członek opozycyjnego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Paweł Łatuszka.

Wnioskodawca uzasadnia swoje żądanie tym, że:

„Sędzia” Grodzieńskiego Sądu Obwodowego Bubieńczyk Dzmitryj Witaliewicz (ur. 15.07.1985 r.) wydawał motywowane politycznie wyroki na obywateli, którzy potępiają wojnę przeciwko Ukrainie, demonstrują niezgodę z reżimem Łukaszenki i przemocą, stosowaną przez przedstawicieli struktur siłowych.

„Swoimi działaniami tak zwany „sędzia” poważnie gwałcił  i wciąż gwałci prawa człowieka, podważa zasadę wyższości prawa i wywiera presję na społeczność obywatelską” – uważa Paweł Łatuszka i dodaje, że Dzmitryj Bubieńczyk, już wydał bezprawne wyroki na więźniów politycznych:

Jurija Żukowskiego – 8 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze;

Marynę Sankiewicz – 7 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zwykłym rygorze;

Andreja Rażkowa – 3 lata pozbawienia wolności w kolonii karnej o zwykłym rygorze;

Alaksieja Zabirana – 3 lata pozbawienia wolności w kolonii karnej o zwykłym rygorze.

Ponadto Bubieńczyk wydał wyrok na więźnia politycznego Siarhieja Kirykowicza, bezprawnie karząc go pozbawieniem wolności na 4,5 roku  w kolonii karnej o wzmocnionym rygorze za komentarze w mediach społecznościowych.

Wydał wyrok także na 34-letniego mieszkańca Słonimia Aleksandra Pietuszkowa i bezprawnie zasądził mężczyźnie 7,5 roku pozbawienia wolności w kolonii o wzmocnionym rygorze. Podstawą do wszczęcia sprawy karnej i orzeczenia wyroku stały się reposty i komentarze nawołujące do strajku, wstrzymania pracy przedsiębiorstw oraz wznowienia protestów. Przedstawicielom organów siłowych i kierującym nimi generałom proponowano zdjąć pagony. Wobec Łukaszenki natomiast skazany używał określeń „uzurpator” i „nielegitymny”.

Osobno w wykazie „grzechów” tak zwanego „sędziego” Bubienczyka Paweł Łatuszka wskazuje na fakt, iż ten prowadzi obecnie w trybie niejawnym proces w sprawie dziennikarza, członka pozbawionego rejestracji Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta i sądzi go na podstawie oskarżeń o nawoływaniu do sankcji i rozpalania wrogości.

W związku z powyższym przedstawiciel Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego ws. tranzytu władzy i kierownik Narodowego Zarządu Antykryzysowego Paweł Łatuszka wnioskował w organach kierowniczych Unii Europejskiej oraz Ukrainy o objęcie Bubieńczyka Dzmitryja Witalijewicza  personalnymi ograniczeniami sankcyjnymi.

Wnioskodawca podkreśla także, iż w przyszłości ten „sędzia”, podobnie jak inne osoby realizujące represje i je wspierające, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Znadniemna.pl na podstawie belarus-nau.org, ilustracja: hpravy.org

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content