HomeOświataOrganizatorzy konkursu „Być Polakiem” zapraszają do udziału w jego kolejnej edycji

Organizatorzy konkursu „Być Polakiem” zapraszają do udziału w jego kolejnej edycji

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konkursu „Być Polakiem”, poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak, a także Marek Machała, koordynator generalny tego dorocznego wydarzenia, skierowanego do młodych Polaków na całym świecie, rozpowszechnili List Zapraszający do udziału w kolejnej edycji plebiscytu  niezmiennie budzącego zainteresowanie w środowiskach polonijnych obecnych na wszystkich kontynentach globu.

Niżej publikujemy List Zapraszający Organizatorów Konkursu „Być Polakiem” i zachęcamy zainteresowanych do aktywnego udziału w tym wydarzeniu:

Warszawa, 6 stycznia 2023 r.

Zaproszenie

Kochani Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice,
Przed czternastoma laty rozpoczęliśmy dialog z młodą Polonią o polskich sprawach.
Był to rok 30-lecia rejestracji NSZZ „Solidarność”. Prosiliśmy wtedy, aby uczestnicy Konkursu
zebrali rodzinne wspomnienia, jak ich bliscy, żyjący poza granicami, walczyli o wolną Polskę. Ilość i
jakość prac konkursowych przeszły nasze najśmielsze oczekiwania i potwierdziły tezę, że wolność
wywalczyliśmy wspólnie: my w kraju i Polacy w świecie. Powodzenie pierwszej edycji Konkursu
dowiodło jego ważkości dla dzieci i młodzieży polonijnej. Dlatego przez kolejne lata realizowaliśmy
Konkurs na całym świecie. W trzynastu edycjach wzięło udział około 13.000 uczestników z ponad
40 – tu krajów świata
Zapraszamy więc dzieci, młodzież i nauczycieli ze szkół polonijnych do udziału w XIV edycji
konkursu „Być Polakiem”, moduły A i B. Zachęcamy do zainteresowania Konkursem także tych,
których języka polskiego i polskiej historii uczą rodzice i tych, którym w nabieraniu sprawności w
posługiwaniu się polszczyzną pomaga komputer lub pracownicy polskich placówek kultury.
W obecnej edycji proponujemy takie tematy:

Moduł A – dla dzieci i młodzieży;
Grupa I – prace plastyczne, wiek 6 – 9 lat
„Polska okiem i pędzlem podróżnika – reportera”.
Grupa II – prace literackie, wiek 10 – 13 lat
„Przygoda jaką przeżyłam/przeżyłem, lub chciałabym/chciałbym przeżyć w Polsce”.
Grupa III – prace literackie, wiek 14 – 16 lat
„Współcześni* polscy odkrywcy i wynalazcy, żyjący i pracujący poza granicami Polski”.
Grupa IV – prace literackie, wiek 17 – 22 lata
„Od Syberii do Londynu. Żołnierze w mundurach i w cywilu w Armii Generała
Władysława Andersa”.
Grupa V – prace filmowe, wiek – 10 – 22 lata
„Polska legenda – mój film”.

* Współczesność – epoka historyczna, która trwa do chwili obecnej. Jednak określenie jej
początku jest niejednoznaczne w różnych źródłach historycznych. Przyjmijmy w naszym
Konkursie, że to hasło dotyczy XX i XXI wieku.

Tegoroczne tematy modułu A – dla dzieci i młodzieży zostały zróżnicowane tak, aby ich
autorzy, przygotowując prace konkursowe, bez względu na wiek i umiejętności językowe,
mogli odczuwać satysfakcję i radość z powodu swego polskiego pochodzenia.
Opracowując zadania konkursowe uczestnicy nabywają nowej wiedzy o Polsce i nabierają
biegłości językowej. Te umiejętności zwiększą z kolei ich pewność w mówieniu o Polsce i
kreowaniu jej dobrego wizerunku. Konkurs „Być Polakiem” jest więc swoistą „szkołą
ambasadorów” dla młodzieży polonijnej.
Tematy dla grup młodszych I i II koncentrują się wokół poznania uroków Polski i opisie
emocji, związanych z osobistym spotkaniem z Polską lub tęsknotą za takim spotkaniem.
Tematy grup starszych III i IV zachęcają młodzież do zainteresowania się Polakami żyjącymi
poza Krajem, których dokonania w pozytywny sposób wpłynęły na postrzeganie Polski we
współczesnym świecie.
Temat grupy V, filmowej, stworzonej dla młodzieży o dużej wrażliwości artystycznej, ukaże
nam urzekające piękno polskich legend.

Moduł B – dla nauczycieli
Scenariusz lekcji Gramatyka na wesoło

Po raz kolejny zapraszamy nauczycieli do udziału w zmaganiach o laur metodyczny.
W tej edycji zagadnieniem gramatycznym, któremu poświęcimy uwagę, będzie fleksja lub
składnia czasownika. Przede wszystkim jednak chcemy skupić się na formie i sposobie
przekazu i utrwalaniu materiału gramatycznego. Jaki to sposób? Po prostu wesoły.
Przyswojenie trudnych zagadnień językowych znacznie ułatwiają teksty, łączące zabawne
treści z przykładami użyć omawianych problemów gramatycznych. Oczekiwane są więc
konspekty, w których zagadnienia językowe będą prezentowane uczniom przy pomocy
tekstów, ćwiczeń i zabaw dowcipnych, żartobliwych a może nawet nieco krotochwilnych.
Z niecierpliwością czekamy na prace konkursowe.
Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!

Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Marek Machała, Koordynator Generalny Konkursu
e-mail: [email protected]

 Więcej szczegółów, dotyczących Konkursu znajdziecie Państwo na stronie bycpolakiem.pl.

Znadniemna.pl za bycpolakiem.pl

 

 

 

 

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content