HomeKulturaKrzyże Kresowe dla popularyzatorów kultury i historii Kresów

Krzyże Kresowe dla popularyzatorów kultury i historii Kresów

Przed koncertem w Szczawnie-Zdroju, który odbył się w ramach tegorocznej Gali Kresowej „Polskie Kwiaty” prezes Stowarzyszenia „Krajobrazy” z Legnicy dr Tadeusz Samborski oraz prezes Stowarzyszenia Polska-Wschód Leszek Solarek wręczyli trzem osobom zasłużonym dla rozwoju kultury polskiej na dawnych ziemiach polskich Krzyże Kresowe.

Wyróżnieni to Anna Komincz, w której imieniu odznaczenie przyjęła śpiewająca w koncertach Gali Kresowej córka Grażyna, Witalij Oleszkiewicz i Ryszard Sławczyński. Nagroda została przyznana przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Krajowej doktora  Tadeusza Samborskiego za „aktywną promocję problematyki kresowej, za upowszechnianie historii Kresów Wschodnich, za głoszenie prawdy  o tragedii Polaków na Kresach Wschodnich oraz za wszelkie formy opieki nad polskim dziedzictwem kulturowym i historycznym na byłych Kresach Wschodnich”.

W imieniu odznaczonej Anny Komincz nagrodę odbiera jej córka Grażyna, fot: autorka

Anna Komincz (Lida)  jest animatorką polskiej kultury, członkinią zlikwidowanego 1 marca tego roku Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, śpiewaczką, kierowniczką artystyczną powstałego w 1990 r. polskiego zespołu „Kresowiacy”. Zespół ten pielęgnował polską kulturę i tradycje na Białorusi, został wyróżniony na wielu festiwalach i konkursach. W 2005 roku Ministerstwo Kultury Polski nadało zespołowi odznaczenie „Zasłużony dla kultury Polskiej”. Los Anny Komincz jest ściśle związany ze współczesną historią Polski. W czasach sowieckich po ukończeniu szkoły muzycznej Anna chciała dostać się na studia wyższe, ale nie została przyjęta z tego powodu, że jej ojciec pracował w kościele jako organista,  a  także dlatego że pochodziła z polskiej rodziny i nie należała do komsomołu. Jej ojciec przechował w domu  polskie przedwojenne sztandary, które ukrył przed NKWD.

Kiedy pod kierownictwem Anny Komincz w Lidzie powstał młodzieżowy teatr „Tęcza”, jego premierą sceniczną stał się spektakl pt. „Katyń”. Marzeniem założycielki teatru, jak wspomina ona sama, było pokazać prawdę o Katyniu na scenie.

Witali Oleszkiewicz, fot.: Piotr Florek (lca.pl)

Witali Oleszkiewicz to kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista. Bierze aktywny udział  w polskich festiwalach i koncertach jako kierownik artystyczny, akompaniator  i reżyser dźwięku, zajmuje się popularyzacją i rozpowszechnianiem kultury polskiej.  Od dziesięciu lat był niezmiennym reżyserem dźwięku oraz jednym ze współorganizatorów Festiwalu Piosenki Anny German „Eurydyka”, współorganizatorem  Festiwalu polsko-białoruskiej kultury  w Rakowie „Rakowski Fest”. Aktywnie działa jako członek polskiego zespołu wokalno-instrumentalnego „Wspólna Wędrówka”. Jest laureatem wielu międzynarodowych festiwali w Polsce, między innymi dwukrotnie w Mrągowie oraz zdobywcą pierwszego miejsca na festiwalu Marii Konopnickiej w Przedborzu.

Ryszard Sławczyński, fot: klubmil.pl

Ryszard Sławczyński to animator kultury, publicysta, wydawca, poeta, podróżnik, popularyzator kultury Kresów Wschodnich. W 2014 roku opublikował album pt. „Samochodem przez Kresy. Miejsca sercu bliskie“, autor licznych wystaw fotograficznych o tematyce kresowej.  Wystawa  „Mereczowszczyzna na Kresach – miejsce urodzin Tadeusza Kościuszki” była prezentowana w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu. Od 2010 roku dyrektor Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu. Od wielu lat pomaga Polakom z Kresów,  jest głównym organizatorem koncertów laureatów ogólnobiałoruskiego Festiwalu piosenki Anny German Eurydyka we Wrocławiu. Dzięki inicjatywie i pomocy Ryszarda Sławczyńskiego  zespoły z Białorusi i  Ukrainy zawsze mają możliwość występów w Klubie.

Marta Tyszkiewicz z Wrocławia

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content