HomeSpołeczeństwoW Lublinie i Białymstoku przypomniano o prześladowanych na Białorusi Polakach

W Lublinie i Białymstoku przypomniano o prześladowanych na Białorusi Polakach

Prześladowani na Białorusi dziennikarz Andrzej Poczobut i prezes ZPB Andżelika Borys oraz inni więźniowie polityczni reżimu Aleksandra Łukaszenki, znaleźli się w centrum uwagi uczestników V. Światowego Forum Mediów Polonijnych, które odbyło się w dniu 24 października na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Hasłem konferencji, w której wzięli udział polonijni dziennikarze ze wszystkich kontynentów było hasło „Media – wobec sytuacji kryzysowych”.

Odezwa w obronie Andrzeja Poczobuta

Uczestnicy V. Światowego Forum Mediów Polonijnych, w którym Polaków z Białorusi reprezentowali redaktorzy mediów ZPB – redaktor naczelna Głosu znad Niemna na uchodźstwie Iness Todryk Pisalnik i szef portalu Znadniemna.pl Andrzej Pisalnik – przyjęli specjalną odezwę, poświęconą prześladowanemu przez reżim Łukaszenki polskiemu dziennikarzowi.

W V. Światowym Forum Mediów Polonijnych wziął udział Tadeusz Adam Pilat (po prawej), prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W centrum – organizator wydarzenia prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych Teresa Sygnarek, fot.: facebook.com

Oto treść dokumentu:

Odezwa

V Światowego Forum Mediów Polonijnych

Uczestnicy V Światowego Forum Mediów Polonijnych, zrzeszeni w Światowym Stowarzyszeniu Mediów Polonijnych, zwracają się do rządów krajów, w których działają redakcje tychże mediów o podjęcie niezwłocznych działań na forum międzynarodowym oraz w wymiarze stosunków bilateralnych z Republiką Białorusią, w celu uwolnienia z więzienia naszego kolegi, działacza polskiej mniejszości narodowej na Białorusi i dziennikarza mediów polskich oraz polonijnych Andrzeja Poczobuta , a także innych więzionych na Białorusi dziennikarzy.

Andrzej Poczobut już ponad półtora roku jest więziony przez reżim białoruski pod zarzutem popełnienia zbrodni, z którymi nie ma niczego wspólnego. Nasz kolega, podobnie jak my wszyscy, wypowiadał się publicznie na tematy interesujące społeczność polską na Białorusi i rodaków w Polsce, nie odstępując w swoich publicznych wypowiedziach od katalogu wartości, wyznawanych przez Polaków.

Na całym świecie wyznawanie polskich wartości narodowych i publiczne ich deklarowanie jest świadectwem polskiego patriotyzmu i obiektem podziwu ze strony innych narodów. Tylko na Białorusi, rządzonej przez opresyjny antypolski reżim Aleksandra Łukaszenki, bycie Polakiem i publiczne tego manifestowanie jest uznawane za postawę niewłaściwą, za którą należy się surowa kara.  Podobnie jak wyznawanie polskich wartości narodowych za zbrodnicze jest uznawane na Białorusi prawo społeczeństwa do otrzymywania niecenzurowanej przez władzę informacji o poczynaniach rządzących. Nierespektowanie  przez władze białoruskie podstawowych praw człowieka i obywatela, w tym prawa do wolnych i sprawiedliwych wyborów jest w państwie Aleksandra Łukaszenki zjawiskiem powszechnym, a informowanie społeczeństwa o fałszerstwach wyborczych i protestach przeciwko nim jest uznawane za zbrodnię karalną.

Za głoszenie prawdy o zbrodniczych poczynaniach reżimu Aleksandra Łukaszenki na Białorusi jest w tej chwili więzionych 33 dziennikarzy.

Andrzej Poczobut jest jednym z nich i, podobnie jak reszta kolegów, powinien natychmiast zostać uwolniony i oczyszczony z absurdalnych zarzutów!

Wzywamy rządy krajów, w których działamy jako media polonijne, o podjęcie działań w celu niezwłocznego uwolnienia zarówno naszego kolegi Andrzeja Poczobuta, jak też reszty naszych białoruskich kolegów, niesprawiedliwie więzionych przez Aleksandra Łukaszenkę i jego podwładnych!

Odezwa została podtrzymana bez głosu sprzeciwu przez wszystkich uczestników V. Światowego Forum Mediów Polonijnych, a potem podpisana i rozesłana do wszystkich zainteresowanych przez  organizatora Forum – Teresę Sygnarek, Prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych.

Pikieta w Białymstoku

O Andrzeju Poczobucie, przebywającym w areszcie już 19 miesięcy, a także o prezes ZPB Andżelice Borys, uwolnionej, lecz czekającej na proces pod nadzorem służb białoruskiego dyktatora, wspominali 25 października, w kolejną miesięcznicę aresztowania Andrzeja Poczobuta  i Andżeliki Borys, także mieszkańcy Białegostoku.

Transparent tradycyjnie towarzyszący pikietom solidarności z Polakami na Białorusi, organizowanym w Białymstoku, fot.: facebook.com

Comiesięczną pikietę solidarności z Andrzejem Poczobutem i Andżeliką Borys przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki w Białymstoku zorganizował 25 października Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy wsparciu mieszkających w stolicy Podlasia działaczy Związku Polaków na Białorusi, m.in. wiceprezesa ZPB Marka Zaniewskiego i współpracującego z ZPB dziennikarza TVP Polonia Jana Romana. Obaj współorganizatorzy wydarzenia przemówili przed zgromadzonymi na pikiecie mieszkańcami Białegostoku.

Na pikiecie przemawia działacz ZPB Jan Roman, dziennikarz TVP Polonia, fot.: facebook.com

Na pikiecie przemawia wiceprezes ZPB Marek Zaniewski, fot.: facebook.com

Uczestnicy pikiety solidaryzowali się także z innymi więźniami politycznymi reżimu Łukaszenki, fot.: facebook.com

Jeśli w procesie Andrzeja Poczobuta i Andżeliki Borys, którego termin wciąż nie jest znany, reżim Łukaszenki podtrzyma zarzuty wzniecania nienawiści na tle narodowościowym i innym, to Polakom będą grozić wyroki pozbawienia wolności od 5 do 12 lat.

 Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content