HomeBiałoruśLiczba Białorusinów posiadających zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 50 tysięcy

Liczba Białorusinów posiadających zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 50 tysięcy

Statystykę opartą na danych Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Urzędu do spraw Cudzoziemców zaprezentował kanał Białorusini w Polsce w komunikatorze Telegram.

Większość obywateli Białorusi otrzymała zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego rodowodu i posiadania Karty Polaka. Takich osób jest niemal 28 tysięcy. Prawie 20 tysięcy Białorusinów otrzymało zezwolenia na pobyt czasowy, w zdecydowanej większości przypadków w związku z zatrudnieniem. Pozostali mają „dodatkową ochronę” na przykład ze względu na prześladowania polityczne, czy status uchodźcy albo unijną kartę pobytu.

Kanał zwraca uwagę, że w ostatnich latach liczba Białorusinów posiadających te bądź inne zezwolenia na pobyt w Polsce konsekwentnie rośnie. Na przykład w 2015 roku wydano – 5109 decyzji pozytywnych; 2018 roku – 12646, a już w 2020 – 23430, rok później 38387.

Najwięcej osób decyduje się na zamieszkanie w województwie mazowieckim i na Podlasiu.

Polska wydała 355 992 wizy obywatelom Białorusi w okresie od 10 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2022r. Z tego 36 614 wiz humanitarnych. W ramach programu Polish Harbour przeznaczonego dla profesjonalistów, którzy chcą zamieszkać w Polsce wydano 42 932 wizy.

Znadniemna.pl za belsat.eu

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content