HomeSpołeczeństwoEurodeputowana Magdalena Adamowicz interweniuje w Komisji Europejskiej ws. Andżeliki Borys

Eurodeputowana Magdalena Adamowicz interweniuje w Komisji Europejskiej ws. Andżeliki Borys

Pytanie, wymagające odpowiedzi na piśmie do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella skierowała po rozmowie z działaczkami Związku Polaków na Białorusi poseł do Parlamentu Europejskiego Magdalena Adamowicz.

25 października, w 7 miesięcznicę uwięzienia przez reżim białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenkę działaczy Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta, eurodeputowana Magdalena Adamowicz, będąca wdową po przyjacielu ZPB, byłym prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu, spotkała się w Urzędzie Miasta Sopotu z działaczkami Związku Polaków na Białorusi – członkini Zarządu Głównego ZPB Ireną Biernacką oraz redaktor „Głosu znad Niemna na uchodźstwie” Iness Todryk-Pisalnik.

Głównym tematem spotkania był stan zdrowia przebywających w wlezieniu śledczym w Żodzinie pod Mińskiem prezes ZPB Andżeliki Borys i jej kolegi z Zarządu Głównego ZPB Andrzeja Poczobuta. Iness Todryk-Pisalnik i Irena Biernacka przekazały Magdalenie Adamowicz ostatnie, docierające do nich informacje o stanie zdrowia uwięzionych kolegów z ZPB.

W trakcie rozmowy rozmówczynie m.in. na podstawie wiedzy o schorzeniach, na które cierpiała prezes ZPB Andżelika Borys przed aresztowaniem, doszły do wniosku, że jej kondycja zdrowotna może być w stanie krytycznym i do ratowania zdrowia, a być może życia, więzionej przez białoruskiego dyktatora polskiej działaczki społecznej, należy podjąć niezwłoczne interwencje na wszelkich możliwych i dostępnych szczeblach.

Takim krokiem, wykonanym przez eurodeputowaną Magdalenę Adamowicz tuż po spotkaniu z działaczkami ZPB, stało się skierowane do wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borela „Pytania, wymagającego odpowiedzi na piśmie”.

W skierowanym do Josepa Borrella zapytaniu Magdalena Adamowicz szczególny nacisk kładzie na krytyczny stan zdrowia więzionej przez dyktatorski reżim Andżeliki Borys.

Eurodeputowana przypomina, że „w rezolucji z dnia 7 października 2021 roku w sprawie sytuacji na Białorusi, po roku protestów i brutalnych represji, Parlament Europejski stanowczo potępił akty represji i wrogie działania władz wobec przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi oraz wezwał do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta i innych więźniów politycznych”.

Wezwanie do władz Białorusi o uwolnienie więzionych Polaków i innych niesprawiedliwie więzionych ludzi zdaniem Magdaleny Adamowicz nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, kiedy pojawia się coraz więcej informacji „o krytycznym stanie zdrowia przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys, która od ponad 7 miesięcy jest przetrzymywana w tragicznych warunkach w areszcie więziennym w mieście Żodzino”.

„Niezgodne z jakimikolwiek standardami międzynarodowymi nieludzkie warunki, w których przetrzymywana jest Andżelika Borys, należy uznać za tortury” – pisze do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej polska eurodeputowana i dodaje, że w związku z krytycznym i szybko pogarszającym się stanem zdrowia Andżeliki Borys kieruje do Josepa Borrella pytanie dotyczące pilnych działań, jakie ma on i reprezentowane przez niego struktury UE podjąć, aby doprowadzić do natychmiastowego uwolnienia Andżeliki Borys ze względów humanitarnych i zapewnienia liderce polskiej mniejszości narodowej na Białorusi dostępu do właściwego leczenia.

Znadniemna.pl, na zdjęciu: w spotkaniu w Urzędzie Miasta Sopotu udział wzięli (od prawej): poseł do Parlamentu Europejskiego Magdalena Adamowicz, wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, naczelnik Biura ds. Kontaktów Samorządowych i Repatriacji Urzędu Miasta Sopotu Maciej Rusek, członkini Zarządu Głównego ZPB Irena Biernacka oraz redaktor naczelna „Głosu znad Niemna na uchodźstwie” Iness Todryk-Pisalnik

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content