HomeReligiaSOLIDARNOŚĆ KATOLICKIEJ SPOŁECZNOŚCI POLONIJNEJ W BRAZYLII Z RODAKAMI W REPUBLICE BIAŁORUSI

SOLIDARNOŚĆ KATOLICKIEJ SPOŁECZNOŚCI POLONIJNEJ W BRAZYLII Z RODAKAMI W REPUBLICE BIAŁORUSI

W związku z docierającymi smutnymi informacjami o prześladowaniach i aresztowaniach przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej w Republice Białorusi, m.in. Anny Paniszewej dyrektorki Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu, Andżeliki Borys prezes Związku Polaków na Białorusi, Andrzeja Poczobuta członka Zarządu Głównego ZPB oraz innych przedstawicieli społeczności polskiej w tym kraju pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie oraz solidarność z naszymi uwięzionymi Rodakami!

W imieniu duszpasterzy polonijnych oraz ponad 2 milionowej polonijnej społeczności w Republice Federacyjnej Brazylii, która w zdecydowanej większości należy do Kościoła katolickiego, pragniemy niniejszym wyrazić naszą łączność duchową z osobami prześladowanymi i uwięzionymi! Republika Białorusi jest krajem wielonarodowościowym, gdzie każda mniejszość narodowa będąca lojalną wobec swojego Państwa winna mieć uszanowane i zagwarantowane prawa mniejszości, jak stanowią o tym prawa międzynarodowe, oraz co jest rzeczywistością dostrzegalną w różnych krajach świata.

W 1938 r. Getúlio Vargas ówczesny prezydent Brazylii wprowadził prawa nacjonalizacyjne, które między innymi miały na celu przyspieszenie asymilacji emigrantów, którzy wybrali ten kraj, jako miejsce do życia, pracy i zapewnienia przyszłym pokoleniom wolności, a także lepszych warunków materialnych, czy też godnej i spokojnej egzystencji. Na podstawie wspomnianych praw zabroniono używania języków obcych, zostały zamknięte wszystkie stowarzyszenia, szkoły, kluby, jakie posiadali imigranci na terenie Brazylii. Z politycznego punktu widzenia, ówczesnego okresu, prezydent Brazylii nie miał innego wyboru, jak tylko wprowadzić wspomniane prawa. Patrząc jednak z perspektywy czasu, owa decyzja przyczyniła się do zubożenia kultury tego kraju, jak też przynajmniej dwa pokolenia nie miały powszechnego dostępu do szkół. Szkoły etniczne zlikwidowano i na ich miejsce miały zostać otwarte szkoły narodowe, które w tzw. głębokim interiorze niestety nie powstały. Aktualnie obowiązująca konstytucja Republiki Federalnej Brazylii gwarantuje poszczególnym społecznościom etnicznym możliwość podtrzymywania swoich zwyczajów, religii, tradycji i języka. Jeśli chodzi o społeczność polonijną, będącą już w 4, 5 czy 6 pokoleniu polskich osadników, jest ona lojalna wobec Państwa Brazylijskiego, ponieważ jej członkowie są jego prawowitymi obywatelami. Jednak poprzez świadomość o swoim polskim pochodzeniu, zatroskanie o kultywowanie tradycji swoich przodków i w ostatnim okresie pojawiające się nowe miejsca nauczania języka polskiego, rzeczywistość ta spotyka się z akceptacją władz lokalnych czy federalnych. W spotkaniach bilateralnych, strona brazylijska wobec polskich partnerów wyraźnie podkreśla wkład imigrantów polskich i ich potomków w różnorodny rozwój Brazylii.

Mamy głęboką nadzieję, że lojalna polska mniejszość narodowa żyjąca od pokoleń w Republice Białorusi zostanie dostrzeżona i jej prawa obywatelskie uszanowane przez władze tego kraju i będzie ona mogła wraz z innymi mniejszościami przyczyniać się w różnorodności kulturowej do postępu, rozwoju i pokojowego współistnienia w swoim kraju zamieszkania, jakim jest Białoruś.

Niech Pan Bóg błogosławi Republice Białorusi, aby mogła żyć w pokoju społecznym i następował jej rozwój gospodarczy dla dobra wszystkich jej obywateli!

Ks. dr Zdzislaw Malczewski SChr
rektor
Porto Alegre, 26 marca 2021 r.

Znadniemna.pl za wspolnotapolska.org.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content