HomeSpołeczeństwoWSPÓLNE OŚWIADCZENIE ZWIĄZKU POLAKÓW UKRAINY I FEDERACJI ORGANIZACJI POLSKICH NA UKRAINIE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA BIAŁORUSI

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ZWIĄZKU POLAKÓW UKRAINY I FEDERACJI ORGANIZACJI POLSKICH NA UKRAINIE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA BIAŁORUSI

Wyrażamy głębokie oburzenie decyzją rządu białoruskiego wymierzoną w mniejszość polską na Białorusi na czele z prezes Związku Polaków Białorusi (ZPB) – Andżeliką Borys.

Rewizje, przesłuchania i areszty to bezpodstawne represje, których ofiarą padli ostatnio nauczyciele polskich szkół, członkowie, działacze i sympatycy ZPB. Prześladowania i aresztowania stanowią ewidentny przejaw łamania praw człowieka oraz elementarnych norm prawa międzynarodowego.

Wyrażamy swoją pełną solidarność z Polakami na Białorusi, potępiamy działania władz białoruskich wobec naszych Rodaków, apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie represji i żądamy niezwłocznego uwolnienia działaczy ZPB.

Antoni Stefanowicz – Prezes Związku Polaków Ukrainy

Teresa Dutkiewicz – p.o. Prezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content