HomeHistoriaW Brzozówce koło Baranowicz odnowiono pomnik żołnierzy 78. Słuckiego Pułku Piechoty

W Brzozówce koło Baranowicz odnowiono pomnik żołnierzy 78. Słuckiego Pułku Piechoty

Pomnik żołnierzy 78. Słuckiego Pułku Piechoty, upamiętniający bohaterów, powstrzymujących w lipcu 1920 roku natarcie bolszewików w okolicach Brzozówki, niedaleko Baranowicz, został odnowiony w październiku br. przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie we współpracy z Brzeskim Obwodowym Oddziałem ZPB.

Pomnik żołnierzy 78. Słuckiego Pułku Piechoty w Brzozówce po renowacji

Historia pomnika jest dramatyczna. Pomnik został postawiony w okresie międzywojennym w miejscu pochówku poległych 19 lipca 1920 roku w walce z bolszewikami: oficera, dwóch podoficerów i dwudziestu żołnierzy 78. Słuckiego Pułku Piechoty. Fundatorami upamiętnienia byli pułkowi koledzy poległych. W czasie II  wojny światowej i po jej zakończeniu, w czasach sowieckich,  żołnierskim upamiętnieniem opiekowała  się miejscowa ludność. Wkrótce jednak władze sowieckie uznały pomnik za obiekt nie warty opieki, a groby pochowanych przy nim żołnierzy polskich – niewarte upamiętniania.

W okresie sowieckim i w czasach niepodległej już Białorusi kwatera żołnierzy 78. Słuckiego Pułku Piechoty i wzniesiony na niej pomnik były wielokrotnie dewastowane przez nieznanych sprawców. Na grobach poległych zniszczono nagrobne żołnierskie krzyże, a sam obelisk wandale traktowali jako tarczę, strzelając do niego z broni palnej, o czym świadczyły widoczne na pomniku ślady po kulach.

Miejsce, upamiętniające bohaterstwo polskich żołnierzy sprzed stu lat, ulegało zniszczeniu i groziło zamienić się w ruinę.

Na szczęście zaopiekowali się nim działacze Związku Polaków na Białorusi, którzy zgłosili problem do odpowiednich urzędów i instytucji w Polsce. Na kilka miesięcy przed 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej na niszczejącym obiekcie rozpoczęto prace renowacyjne. Środki za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie przydzieliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, a organizacją prac renowacyjnych i ich nadzorem zajął się Brzeski Obwodowy Oddział ZPB.

Działacze oddziału postanowili wnieść także wkład własny w renowację żołnierskiego upamiętnienia. Z prywatnych funduszy zamówili replikę zniszczonego przez wandali godła 78. Słuckiego Pułku Piechoty, które przywróciło pomnikowi dawny, przedwojenny wygląd.

Znadniemna.pl na podstawie Polesie.org

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content