HomeOświataZmarł Marek Olczak – zasłużony polonijny nauczyciel. Pracował też w „Batorówce”

Zmarł Marek Olczak – zasłużony polonijny nauczyciel. Pracował też w „Batorówce”

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z głębokim żalem i smutkiem poinformował o śmierci Pana Marka Olczaka – polonijnego nauczyciela, który w roku 2015 pracował w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie jako metodyk-konsultant, skierowany przez ORPEG.

Odszedł Człowiek o wielkim sercu, otwartym umyśle, oddany misji nauczyciela kierowanego do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą. Jego sumienna i pełna poświęcenia praca przyczyniła się do odbudowy i rozwoju języka polskiego, polskiej kultury oraz tożsamości narodowej wśród Rodaków w bieżącym roku w Republice Kazachstanu, a wcześniej w Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Ukrainie. Prowadził nauczanie języka polskiego w formie fakultetu w szkołach państwowych, szkółkach sobotnio-niedzielnych działających przy stowarzyszeniach i przy parafiach. Oprócz nauczania języka polskiego, prowadził zajęcia z historii, geografii, kultury polskiej, pomagał redagować i pisać artykuły publikowane w polskojęzycznej prasie i portalach internetowych, organizował uroczystości patriotyczne, okolicznościowe, religijne, przygotowywał młodzież do podjęcia studiów w Polsce, prowadził kursy języka polskiego z dorosłymi starającymi się o Kartę Polaka, pomagał w kompletowaniu dokumentacji potwierdzającej polskie pochodzenie, co jest niezbędnym warunkiem o ubieganie się o wizę repatriacyjną.
Był Człowiekiem ogromnej dobroci. Nigdy nie odmówił pomocy, nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiej osoby. Był wielkim patriotą. Wyrażamy Mu hołd i przypominamy sobie Jego wielkoduszność.
Wspaniały Człowiek, Pedagog z powołaniem, wielki Przyjaciel uczniów i ich rodzin.
Żył dla innych, zawsze można było na Niego liczyć. Na Jego wsparcie i bezinteresowność.
Był Człowiekiem bardzo odważnym, dlatego wielu nauczycieli brało z Niego przykład. Nigdy się nie poddawał. Nie mówił, że czemuś nie podoła. Mimo tego, że na Wschodzie nie brakuje codziennych trudności.
Jego nagła śmierć zaskoczyła nas wszystkich.
Pamięć o Nim pozostanie żywa i na zawsze w naszych sercach i modlitwie.
Bliskim i przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Cześć Jego pamięci!
Znadniemna.pl za PAI/orpeg.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content