HomeOświataGrodzieńska „Batorówka” uroczyście rozpoczęła rok szkolny (Fotoreportaż)

Grodzieńska „Batorówka” uroczyście rozpoczęła rok szkolny (Fotoreportaż)

Tysiąc czterysta uczniów przyjęła w swoje progi w rozpoczętym uroczyście 19 września roku szkolnym 2020/2021 Polska Szkoła Społeczna im. Króla Stefana Batorego przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie („Batorówka”). Wśród gości uroczystości byli ambasador RP na Białorusi Artur Michalski, konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z delegacją, a także prezes ZPB Andżelika Borys wraz z członkami Zarządu Głównego organizacji.

Obchody rozpoczęcia nowego roku szkolnego zainaugurowała Msza św. celebrowana w grodzieńskiej katedrze w intencji uczniów „Batorówki”, jej pedagogów i działaczy prowadzącego szkołę Związku Polaków na Białorusi.

– Mamy szkołę, z której przed jej zakończeniem jeszcze nikt nie odszedł. Wręcz przeciwnie, grodnianie z dużą chęcią oddają do „Batorówki” swoje dzieci. W tym roku liczba uczniów zwiększyła się u nas o ponad 350 osób – mówiła, witając gości uroczystości, dyrektor „Batorówki” Danuta Karpowicz. Według niej popularność „Batorówki” wśród grodnian jest zasługą niezwykle oddanego swojej profesji grona nauczycielskiego, które nie tylko posiada ogromną wiedzę, lecz potrafi w sposób skuteczny i atrakcyjny przekazywać ją swoim wychowankom – uczniom „Batorówki”.

W rozpoczętym uroczyście roku szkolnym 2020/2021 naukę języka polskiego, historii oraz innych dyscyplin będą w „Batorówce” nadzorować pięcioro metodyków-konsultantów, skierowanych do placówki przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) przy Ministerstwie Edukacji Narodowej RP.

„Batorówka”, ciesząca się w Grodnie opinią najlepszego ośrodka, w którym jest wykładany język polski, w rozpoczętym roku szkolnym zwiększyła liczbę uczniów w wieku szkolnym do 1100 osób. Dodatkowo, na kursy językowe dla dorosłych szkoła przyjęła około 300 grodnian.

– Jest dla mnie ogromnym zaszczytem i szczęściem cieszyć się razem z wami z waszych sukcesów. Pragnę podziękować wam za piękną pracę na niwie polskiego szkolnictwa na Białorusi i życzę wielu kolejnych sukcesów i osiągnięć” – mówił do zgromadzonych na uroczystości nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców ambasador RP na Białorusi Artur Michalski.

Szef polskiej misji dyplomatycznej na Białorusi wspólnie z szefem polskiej placówki konsularnej w Grodnie uroczyście wręczyli prezenty i upominki tegorocznym pierwszakom „Batorówki”.

W tym roku pierwsza klasa powstała w szkole na bazie prowadzonego przez jej nauczycieli kursu przygotowawczego dla przedszkolaków. – Wartością każdej szkoły jest ciągłość pokoleniowa. W „Batorówce” jest ona obecna, gdyż młodzi Polacy Grodna uczą się tutaj od przedszkola, aż do egzaminu maturalnego, po którego zdaniu absolutna większość absolwentów „Batorówki” dostaje się na wymarzone studia do Polski” – podkreśliła podczas uroczystości prezes ZPB Andżelika Borys.

Prezes ZPB w swoim przemówieniu podkreślała, że mieszkającym na Białorusi Polakom warto uczyć się ojczystego języka, gdyż jego znajomość sprawia, że Polacy mogą czuć się Polakami niezależnie od tego, gdzie mieszkają. – A bycie Polakiem to honor, godność i powód do dumy! – oświadczyła prezes ZPB.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content