HomeSpołeczeństwoAmbasada RP w Mińsku odradza podróżowania na Białoruś w związku z kryzysem politycznym i COVID

Ambasada RP w Mińsku odradza podróżowania na Białoruś w związku z kryzysem politycznym i COVID

Ambasada RP w Mińsku odradza podróże, które nie są konieczne na całe terytorium Białorusi, w związku z trwającym kryzysem politycznym.

Obywatelom RP przebywającym na terytorium Białorusi sugerujemy zachowanie szczególnej ostrożności, odradzamy przebywanie w miejscach zgromadzeń oraz przypominamy, że w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia losowego, obywatel RP może zwracać się bezpośrednio do konsula dyżurnego:

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Mińsku: +375 29 670 33 74

Konsulat Generalny RP w Brześciu: +375 29 200 94 00

Konsulat Generalny RP w Grodnie: +375 33 311 77 70

Sytuacja w związku z COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 za pandemię.

Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Zachęcamy do śledzenie bieżących doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed wyjazdem za granicę. Aktualne komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Osoby, które przybyły na Białoruś z Polski, zwolnione są z obowiązku poddania się 14-dniowej domowej kwarantannie.

Spis wszystkich państw, po przyjeździe z których istnieje nadal obowiązek odbycia 14-dniowej samoizolacji, dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia Republiki Białorusi: (http://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorusskikh-grazhdan/COVID-19/ po kliknięciu na: „Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19”).

W Republice Białorusi na przejściach granicznych oraz na lotnisku przeprowadzany jest pomiar temperatury. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała, podróżujący odwożony jest do szpitala w celu dalszej obserwacji.

W przypadku gdy obywatel polski przyleciał do Mińska i przebywa w ramach ruchu bezwizowego bądź przyleciał z Federacji Rosyjskiej i nie może kontynuować podroży do Polski drogą powietrzną ze względu na odwołane loty, istnieje możliwość przekroczenia granicy białorusko – polskiej drogą lądową (przejścia graniczne przeznaczone dla ruchu kołowego).

W przypadku braku wizy należy udać się do oddziału ds. obywatelstwa i migracji znajdującego się na Lotnisku Narodowym Mińsk lub innego właściwego ze względu na miejsce pobytu i złożyć wniosek o wydanie wizy wyjazdowej (tranzytowej) – opłata za wydanie wizy wyjazdowej wynosi 2 stawki bazowe tj. 54,00 BYN. Może zostać także pobrana opłata za wydanie wizy w dniu złożenia wniosku, która wynosi 3 stawki bazowe tj. 81,00 BYN.

Brak wizy może spowodować nałożenie kary grzywny przez organy białoruskie i wiązać się z problemami przy przekraczaniu granicy białorusko-polskiej drogą lądową (przejścia graniczne przeznaczone dla ruchu kołowego).

Od 15.03.2020 r. z/do Polski można wyjechać/wjechać do/z Białorusi trzema przejściami drogowymi osobowymi:

Kuźnica Białostocka – Bruzgi (obwód grodzieński)

Bobrowniki – Bierestowica (obwód grodzieński)

Terespol – Brześć (obwód brzeski)

Znadniemna.pl za Ambasada RP w Mińsku

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content