HomeOświataWarsztaty dla nauczycieli w Mińsku

Warsztaty dla nauczycieli w Mińsku

Ponad trzydzieści nauczycieli języka polskiego z ośrodków edukacyjnych, prowadzonych bądź wspieranych przez Związek Polaków na Białorusi z Mińska, Borysowa, Wołożyna, Dzierżyńska, Połocka, Sokoła, Bogdanowa, Mozyrza, Mołodeczna i Stołpc, spotkało się 15 marca na warsztatach metodycznych, które odbyły się w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Mińsku.

Warsztaty poprowadzili (od prawej): prezes ZPB Andżelika Borys, metodyk-konsultant z ORPEG Tomasz Banaszkiewicz i nauczycielka z Mozyrza Julia Połujan

Przed rozpoczęciem zajęć do pedagogów przemówiła prezes ZPB Andżelika Borys. Poinformowała o zawieszeniu przez kierownictwo ZPB  od poniedziałku, 16 marca, wszystkich zaplanowanych przez Związek Polaków  przedsięwzięć masowych, których przeprowadzenie wobec  ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia  pandemii koronowirusa, byłoby działaniem nieodpowiedzialnym. Prezes ZPB ogłosiła, że wszystkie zaplanowane imprezy odbędą się w późniejszych terminach, kiedy zagrożenie epidemiologiczne minie. Andżelika Borys zapewniła też obecnych na warsztatach nauczycieli , że zgłoszone przez nich potrzeby w zakresie zabezpieczenia podręcznikami, pomocami dydaktycznymi oraz sprzętem zostaną zaspokojone.

Przemawia Andżelika Borys

Część edukacyjna spotkania składała się z dwóch części. Najpierw swoim doświadczeniem i wiedzą podzieliła się z kolegami nauczycielka z Mozyrza Julia Połujan. Opowiedziała o tym, jak w sposób ciekawy i atrakcyjny dla dzieci i młodzieży, również niekatolickiej, można przeprowadzić lekcje o św. Janie Pawle II. Z okazji obchodzonego w tym roku stulecia urodzin Karola Wojtyły rok 2020 został ogłoszony  Rokiem św. Jana Pawła II. Wobec tego sposoby organizowania lekcji, poświęconych świętemu, o których opowiedziała Julia Połujan, spotkały się z żywym zainteresowaniem jej koleżanek i kolegów.

O lekcjach poświęconych św. Janowi Pawłowi II opowiada Julia Połujan

W drugiej odsłonie warsztatów zajęcia z nauczycielami poprowadził metodyk-konsultant Tomasz Banaszkiewicz, skierowany do Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) przy MEN RP.

Drugą odsłonę warsztatów otwiera Tomasz Banaszkiewicz

Ekspert nauczył uczestników warsztatów m.in. gry integracyjnej o nazwie „Cebula”. Jej przebieg stał się dla nauczycieli świetną zabawą i doświadczeniem, które będą mogli wykorzystywać podczas lekcji ze swoimi uczniami.

Podczas gry integracyjnej

Kolejne gry i zabawy, pokazane przez Tomasza Banaszkiewicza, podobnie jak „Cebula”, zawierały ruch i interakcje, pobudzały do aktywności i pomagały w przełamaniu bariery podjęcia rozmowy z kolegą w języku polskim. Nie zabrakło wśród metod skutecznego  nauczania języka polskiego, zaprezentowanych przez eksperta, także zabaw z wykorzystaniem tekstu, m.in. wiersza Danuty Wawiłow pt. „Szybko” oraz wiersza Jana Brzechwy pt. „Przyjście wiosny”.  Na zakończenie zajęć nauczyciele zagrali w grę o nazwie „Kaboom”, stosowaną m.in. podczas nauczania języków obcych w celu poszerzania i utrwalenia słownictwa ucznia.

Paulina Juckiewicz z Mińska

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content