HomeSpołeczeństwoKonsulaty RP na Białorusi wstrzymują przyjmowanie dokumentów

Konsulaty RP na Białorusi wstrzymują przyjmowanie dokumentów

Komunikat w sprawie zmiany organizacji pracy Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku oraz Konsulatów Generalnych w Brześciu i w Grodnie na Białorusi w okresie zagrożenia pandemią koronawirusa

Od 17 do 27 marca Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku oraz Konsulaty Generalne w Brześciu i w Grodnie zmieniają zasady przyjęć interesantów w niektórych obszarach pracy urzędu – poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej placówki.

Konsulaty oraz punkty przyjmowania wniosków wizowych w mińskim, brzeskim i grodzieńskim okręgu konsularnym zawieszają działalność w swoich siedzibach. Wyjątek stanowią sytuacje losowe.

W sprawach obywatelskich, prawnych pomoc będzie świadczona wyłącznie w sytuacjach nagłych wymagających interwencji lub pomocy konsula.

Jednocześnie w okresie od 17 marca do 27 marca 2020 r., z powodu zagrożenia epidemicznego koronawirusem, zawieszone zostają przyjęcia osób wnioskujących o wydanie Karty Polaka, a także przyjmowanie i wydawanie wszelkich dokumentów w sprawach Karty Polaka.

Znadniemna.pl za gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content