HomeOświataWarsztaty dla nauczycieli w grodzieńskiej „Batorówce”

Warsztaty dla nauczycieli w grodzieńskiej „Batorówce”

W przedostatnim dniu przed wprowadzeniem kwarantanny w biurze Związku Polaków na Białorusi i w działającej przy organizacji Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego, na bazie tej placówki odbyły się w sobotę, 14 marca, warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego z obwodów grodzieńskiego i brzeskiego.

Zajęcia dla pedagogów odbywały się w dwóch odsłonach. Pierwszą z nich stała się lekcja pokazowa z udziałem najmłodszych uczniów „Batorówki”, którą poprowadziła metodyk-konsultant Małgorzata Banaszkiewicz, skierowana do placówki edukacyjnej ZPB w Grodnie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) przy MEN RP.

Doświadczona pedagog w formie gier i zabaw, stosując m.in. metodykę, aktywizującą uczniów do udzielania poprawnych odpowiedzi na zadawane przez nich samych pytania, zademonstrowała, jak łatwo i z doskonałym humorem najmłodsi potrafią przyswajać wiedzę o podstawowych, wykonywanych przez ludzi, zawodach.

Dzieci, biorące udział w lekcji pokazowej, na co dzień uczęszczają do państwowych szkół rosyjskojęzycznych, ale podczas lekcji z Małgorzatą Banaszkiewicz musiały się nauczyć, że zawód, na przykład, ratownika, gaszącego pożary, nazywa się po polsku „strażak”, a nie „pożarny”, że osoba lecząca chorych to „lekarz”, kierująca autem – „kierowca”, a pracująca w mediach – „dziennikarz” itd. Dzieci bardzo łatwo przyswoiły wiedzę o nazwach zawodów po polsku, gdyż robiły to w formie fascynującej zabawy.

Ogółem lekcja pokazowa potrwała regulaminowe 45 minut, a po jej zakończeniu zarówno wychowankowie Małgorzaty Banaszkiewicz, jak i nauczyciele, obserwujący pracę koleżanki w ramach warsztatów, obdarzyli panią metodyk gromkimi brawami.

W drugiej odsłonie warsztatów także odbywały się gry i zabawy językowe, tyle że z udziałem nauczycieli. Te zajęcia poprowadził skierowany do „Batorówki” przez ORPEG metodyk-konsultant Tomasz Banaszkiewicz. Swoim koleżankom i kolegom ekspert zaproponował kilka zabaw, pobudzających do nawiązywania interakcji, a także gier, które pomagają w poprawnym używaniu wyrazów w różnych odmianach i przypadkach, oraz utrwalają stosowanie wyrazów w poprawnym znaczeniu i kontekście w zależności od sytuacji, w której te wyrazy występują.

 

Podczas podsumowania warsztatów ich uczestnicy nie szczędzili pochwał i słów wdzięczności pod adresem Małgorzaty i Tomasza Banaszkiewiczów, którzy są małżeństwem, za doskonałą ilustrację tego, że nauka języka polskiego może i powinna być dla uczniów zajęciem ciekawym, odkrywczym i pobudzającym do aktywności.

Obecna na warsztatach prezes ZPB Andżelika Borys, dziękując małżeństwu Małgorzaty i Tomasza Banaszkiewiczów za doskonale przeprowadzone zajęcia dla kolegów nauczycieli, wyraziła przekonanie, iż metody atrakcyjnego nauczania języka polskiego będą stosowane w większości ośrodków edukacyjnych, prowadzonych, bądź wspieranych przez ZPB. Pierwsze w tym roku warsztaty dla nauczycieli stały się okazją, aby ich uczestnicy zgłosili do kierownictwa ZPB swoje potrzeby w zakresie zabezpieczenia podręcznikami, materiałami dydaktycznymi oraz sprzętem. – Zapewniam was, że wszystkie zgłoszone przez was potrzeby zostaną zaspokojone – zapewniła pedagogów prezes ZPB.

W warsztatach dla nauczycieli w grodzieńskiej „Batorówce” udział wzięło 25 nauczycieli z Grodna, Brześcia, Lidy, Wołkowyska, Oszmiany, Werenowa i innych miejscowości.

Już jutro, w niedzielę, podobne spotkanie odbędzie się w siedzibie Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Mińsku dla nauczycieli języka polskiego z obwodów mińskiego, witebskiego, mohylewskiego oraz homelskiego.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Ładne ubieranie się (stroje) Pani Borys nie pomogą. nie w tym rzecz. Trzeba mieć coś w głowie.

  • nauczycieli ? nauczycielek !

Skomentuj

Skip to content