HomeSpołeczeństwoSpotkania wigilijne z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP

Spotkania wigilijne z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP

Spotkania wigilijne z udziałem senatora Kazimierza Ujazdowskiego i posła Roberta Tyszkiewicza odbyły się w sobotę, 21 grudnia, w oddziałach Związku Polaków na Białorusi w Wołkowysku i Grodnie.

– Będziemy wspólnie ponad podziałami politycznymi pracować w różnych instytucjach na rzecz wsparcia Polaków mieszkających na Białorusi – zadeklarował podczas spotkania wigilijnego w grodzieńskiej siedzibie ZPB senator RP Kazimierz Michał Ujazdowski, przewodniczący senackiej Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Prezes ZPB Andżelika Borys przedstawia gościom prezesów oddziałów i nauczycieli

Przemawia senator RP Kazimierz Michał Ujazdowski, przewodniczący Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP

– Na waszym przykładzie widać, że polskość to nie jest coś danego, a coś, o co trzeba walczyć, zabiegać, coś, czego trzeba bronić – oświadczył z kolei poseł Robert Tyszkiewicz, który w nowym Sejmie objął funkcję przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Przemawia poseł Robert Tyszkiewicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, po lewej – wiceprezydent Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz

Senacka delegacja od piątku przebywała z wizytą na Grodzieńszczyźnie na zaproszenie Związku Polaków na Białorusi. W czasie pobytu delegacja odbyła szereg spotkań z przedstawicielami mniejszości polskiej. W sobotę do delegacji senackiej, której dotąd towarzyszyła delegacja władz Sopotu, kierowana przez prezydenta Jacka Karnowskiego, dołączył poseł na Sejm RP Robert Tyszkiewicz, wiceprezydent Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz oraz prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska.

Przemawia Grzegorz Seroczyński, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP

Przemawia Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

Ks. Andrzej Radziewicz święci opłatki

Kolędy śpiewa grupa wokalna dziecięcego zespołu „Akwarele”

Podczas pobytu gości ZPB w Wołkowysku, w tamtejszej Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB odbywało się spotkanie opłatkowe. Podczas niego uczniowie szkoły zaprezentowali świąteczny program artystyczny, śpiewali kolędy, łamali się opłatkiem

Podczas spotkania w Wołkowysku. Od lewej: wiceprezydent Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, poseł Robert Tyszkiewicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, prezes ZPB Andżelika Borys i prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska

W Grodnie na gości czekało kolejne spotkanie opłatkowe, na które przybyli prezesi lokalnych oddziałów ZPB z ziemi grodzieńskiej i brzeskiej oraz nauczyciele języka polskiego z całej Białorusi.

Ujazdowski podkreślił, że jest pod ogromnym wrażeniem, że – pomimo trudności – Związek Polaków na Białorusi zachował niezależność i żywotność. – Szczególnie na polu oświaty i nauczania języka ta organizacja wzrasta – ocenił. Ujazdowski wskazał też, że głównym zadaniem władz polskich jest wykorzystanie gotowości Białorusi do złagodzenia stosunków dwustronnych i zabieganie o respektowanie praw polskiej mniejszości.

– Przyjeżdżam tu zawsze w nastroju nadziei, że ZPB będzie w końcu mogło działać legalnie – mówił poseł Robert Tyszkiewicz. Przypomniał, że posłem został w 2005 roku, kiedy zarząd ZPB został zdelegalizowany przez władze Białorusi. – Przez wszystkie te lata widziałem, jak ZPB broni, buduje, daje świadectwo sprawy polskiej – podkreślił Tyszkiewicz, przypominając zgromadzonym, że w trudnym dla ZPB okresie walki o przetrwanie zarząd tej organizacji nadał mu godność „męża zaufania ZPB”. Parlamentarzysta dodał, że celem pierwszej wizyty kierowanej przez niego sejmowej komisji będzie Grodno.

Miłym akcentem spotkania opłatkowego w Grodnie stało się przyznanie dorocznego tytułu honorowego „Lider oświaty polskiej na Białorusi”. Na to wyróżnienie, fundowane każdego roku przez redakcje „Głosu znad Niemna na uchodźstwie” i portal Znadniemna.pl, zasłużyła w opinii redaktorów mediów ZPB dyrektor działającej przy ZPB w Grodnie Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego Danuta Karpowicz.

Andrzej Pisalnik, redaktor naczelny portalu Znadniemna.pl i Iness Todryk-Pisalnik, redaktor naczelna „Głosu znad Niemna na uchodźstwie” wręczają dyplom „Lider oświaty polskiej na Białorusi 2019” Danucie Karpowicz, dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego

Znadniemna.pl na podstawie PAP, a.pis., I-TP

Najnowsze komentarze

  • Bardzo się cieszę i myślę że Białorusini są braćmi dla nas tylko niedobrzy czasem Rosjanie tworzą nam granicę i to powinniśmy razem zwalczać.

  • Bardzo się cieszę i myślę że Białorusini są braćmi dla nas.tylko niedobrzy czasem Rosjanie tworzą nam i to powinniśmy razem zwalczać,*

Skomentuj

Skip to content