HomeOświataNauczyciele podsumowali doskonalenie swoich kwalifikacji

Nauczyciele podsumowali doskonalenie swoich kwalifikacji

Dwudniowym szkoleniem podsumowali tegoroczny cykl warsztatów metodycznych, organizowanych przez Związek Polaków na Białorusi wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, nauczyciele języka polskiego z całej Białorusi, którzy w dniach 21-22 grudnia przebywali w Grodnie.

Anastazja Hakiri, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy ZPB, prezes ZPB Andżelika Borys i  Kinga Maciaszczyk z ODN SWP

Na ostatnie w tym roku warsztaty zorganizowane przez ZPB i ODN SWP przybyło ponad pięćdziesiąt nauczycieli z Grodna, Mińska, Brześcia, Mohylewa, Mozyrza, Lidy i mniejszych miejscowości rozsianych po całej Białorusi. Zajęcia z pedagogami poprowadziła doświadczona trener z ODN SWP Kinga Maciaszczyk.

Trener Kinga Maciaszczyk z ODN SWP

Dzięki nieustannemu samodoskonaleniu się nauczycieli języka polskiego na Białorusi w ich środowisku również wyrosła kadra, mogąca dzielić się cennym doświadczeniem i wiedzą. Udowodniła to, prowadząc w ramach warsztatów kilka zajęć dla kolegów nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Średniej nr 2 w Mohylewie Anastazja Hakiri, piastująca funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich przy ZPB.

Przemawia prezes ZPB Andżelika Borys

Prezes ZPB wręcza laptopy nauczycielom

Warsztaty, podsumowujące dobiegający końca rok 2019, stały się okazją do wręczenia pedagogom świąteczno-noworocznych prezentów, a także do wsparcia ich sprzętem oraz literaturą dydaktyczno-metodyczną, niezbędną w codziennej pracy nauczyciela.

Wieczorem, 21 grudnia, nauczyciele języka polskiego, przebywający na warsztatach w Grodnie, mieli okazję spotkać się na uroczystości wigilijnej z gośćmi ZPB, którzy przybyli na zaproszenie organizacji z Senatu i Sejmu RP, a także z Białegostoku i Sopotu.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content