HomeSpołeczeństwoDelegacja Senatu RP z przedświąteczną wizytą na Grodzieńszczyźnie

Delegacja Senatu RP z przedświąteczną wizytą na Grodzieńszczyźnie

Delegacja Senatu RP na czele z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, przewodniczącym Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przebywa z trzydniową wizytą na Grodzieńszczyźnie na zaproszenie Związku Polaków na Białorusi.

Delegacji senackiej podczas spotkań z rodakami, mieszkającymi za wschodnią granicą Polski, towarzyszą delegacje władz miasta Sopotu, na czele z prezydentem Jackiem Karnowskim oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” na czele z prezesem Mikołajem Falkowskim.

Przemawia prezes ZPB Andżelika Borys

20 grudnia – w pierwszym dniu wizyty – senator Kazimierz Ujazdowski spotkał się z władzami Grodna i obwodu grodzieńskiego. W rozmowie z Polską Agencją Prasową polski polityk podkreślił, że w trakcie rozmów z władzami poruszył kwestię sytuacji polskiej mniejszości i reprezentującego ją Związku Polaków na Białorusi na czele z Andżeliką Borys.

Senator RP Kazimierz Michał Ujazdowski

– Bardzo wyraźnie wskazaliśmy, że uznanie ZPB za legalną organizację dawałoby nowe otwarcie, nowy pozytywny etap w naszych relacjach – mówił Kazimierz Ujazdowski.

Po wizycie u władz grodzieńskich przewodniczący komisji senackiej, której zadaniem jest monitorowanie sytuacji Polaków, mieszkających poza granicami Polski oraz wypracowywanie skutecznych narzędzi i mechanizmów wspierania przez Państwo Polskie rodaków za granicą, odwiedził grodzieńską siedzibę ZPB, w której odbył kilkugodzinną rozmowę z prezes organizacji Andżeliką Borys, działaczami Związku Polaków oraz z dyrekcją i nauczycielami Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie.

W trakcie rozmowy w siedzibie ZPB wysoki gość wysłuchał obszernej relacji o sytuacji polskiej mniejszości, a także polskiego szkolnictwa na Białorusi i problemach, z którymi borykają się nauczyciele języka polskiego, pracujący zarówno w państwowym systemie oświaty Republiki Białorusi, jak i w sektorze społecznym.

Jacek Karnowski, prezydent miasta Sopot

Konkluzją z rozmów, które Kazimierz Ujazdowski przeprowadził z przedstawicielami ZPB jest według niego jednoznaczna: „Mamy problem z respektowaniem praw mniejszości polskiej” – mówił dziennikarzom po spotkaniu w siedzibie ZPB polski polityk.

Jak wskazał, chodzi przede wszystkim o kwestie edukacji i nauczania języka polskiego, ponieważ „ma miejsce praktyczne wypieranie nauczania języka polskiego ze szkół na Białorusi”.

– Chodzi zarówno o szkoły publiczne, jak i o wywieranie presji na nauczanie społeczne, by je ograniczyć. Widać, że jest tu pewien czynnik niechęci ze strony władz i sprzeczność z deklarowaną w rozmowach z nami ideą pluralizmu, różnorodności, respektowania praw różnych społeczności – wskazał Kazimierz Ujazdowski.

Przemawia Jarosław Książek, konsul generalny RP w Grodnie

Senator podkreślił, że w sytuacji „złagodzenia” i normalizacji w relacjach dwustronnych między Polską, a Białorusią należy mocno stawiać sprawę polskiej mniejszości.

Podczas spotkania w siedzibie ZPB Kazimierz Ujazdowski, będący politykiem, reprezentującym w Senacie RP opozycyjną względem Rządu RP formację polityczną, zadeklarował wierność zasadzie przyjętej przez polską klasę polityczną po zdelegalizowaniu przez władze w Mińsku w 2005 roku demokratycznie wybranych władz ZPB. Zasada ta polega na tym, że wspieranie największej niezależnej organizacji polskiej mniejszości, jaką jest ZPB na czele z Andżeliką Borys, powinno być sprawą priorytetową dla wszystkich polskich instytucji państwowych niezależnie od tego, przedstawiciele jakich formacji politycznych kierują, bądź zarządzają tymi instytucjami.

Andżelika Borys pokazuje klasy, gdzie odbywają się zajęcia z języka polskiego

Danuta Karpowicz, dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie opowiada o działalności szkoły

W pierwszym dniu wizyty na Grodzienszczyźnie delegacja senacka, samorządowcy z Sopotu i kierownictwo Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie wzięli udział w spotkaniach przedświątecznych miejscowych Polaków – spotkaniu opłatkowym w podgrodzieńskiej miejscowości Sopoćkinie oraz w uroczystości wigilijnej, która odbyła się w Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie.

Znadniemna.pl na podstawie PAP

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content